Innovatie

Performante brandbescherming voor ondergrondse parkeergarages

9 oktober 2023

Brandveiligheid in ondergrondse parkings is een hot topic deze dagen. De voortschrijdende elektrificatie van het Belgische wagenpark brengt grotere brandlasten en hogere risico’s met zich mee. Hoe de wetgeving hier precies op zal inspelen, is nog niet helemaal duidelijk, maar wat wel al zeker is, is dat er nood is aan extra maatregelen om beton- en staalstructuren (nog) beter te beschermen. Met de PROMATECT®-H- en PROMATECT®-T platen heeft Promat alvast performante oplossingen in huis om de vereiste brandweerstand te garanderen, zowel in nieuwe als bestaande gebouwen.

Beeld: Promat

Een elektrische wagen die vuur vat in een ondergrondse parking: het is een doemscenario dat we te allen prijze moeten vermijden. Zeker omdat verschillende precedenten hebben aangetoond dat dit een buitengewoon hevige en langdurige brand kan veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Mocht het uiteindelijk toch gebeuren, dan kunnen actieve en passieve brandbescherming gelukkig nog soelaas bieden. In de Belgische brandwetgeving is hier de voorbije jaren alvast op geanticipeerd. “De Belgische brandwetgeving is gebaseerd op een koninklijk besluit (KB) dat oorspronkelijk uit 1994 dateert en dat in de loop der jaren enkele wijzigingen heeft ondergaan, waarvan de laatste sinds 1 juli 2022 van kracht is”, vertelt Sven Eeckhout, Senior Promat Expert.

 

Nood aan structurele brandbescherming

Als we inzoomen op het brandwerend beschermen van ondergrondse parkings, zijn vooral bijlagen 2, 3 en 4 van dit KB van belang, die zich toespitsen op de brandweerstand en de stabiliteittechnische integriteit van structurele elementen. “Voor lage en middelhoge gebouwen is de structurele brandweerstand opgekrikt naar R120 en voor hoge gebouwen naar R240. Dat heeft uiteraard een impact op de vereiste bouw- en beschermingsmethodes. Het KB is voorlopig enkel van toepassing op nieuwe gebouwen, maar ook bij renovaties fungeert het vaak als leidraad om beton- en staalstructuren te wapenen tegen een eventuele brand”, legt Sven Eeckhout uit.

 

Voor ondergrondse parkings waar elektrische voertuigen gestald zijn, bestaat er echter nog geen specifieke regelgeving. Een opvallende lacune, want het steeds meer gebruiken van brandbare kunststofmaterialen en de voortschrijdende elektrificatie van het Belgische wagenpark, gekoppeld aan de wil van steden en gemeenten om auto’s maximaal uit het straatbeeld te weren, maakt dat de brandlasten en de risico’s fors zijn toegenomen. Er is dus dringend nood aan een waterdicht wetgevend kader. “Vandaar dat er in eerste instantie al een regel van goed vakmanschap in het leven werd geroepen en dat er achter de schermen sterk gewerkt wordt aan een wetgevende tekst”, vertelt Hendrik Sinnaeve, technisch-commercieel adviseur bij Promat. “Hoe dan ook zullen er bijkomende beschermingsmaatregelen nodig zijn en daar kan Promat een belangrijke rol in spelen. We zijn al sinds oudsher actief in structurele brandbescherming en uit onze jarenlange ervaring blijkt dat onze oplossingen een enorme bijdrage leveren aan de brandveiligheid in gebouwen.”

 

Uitermate brandstabiel

De oplossingen van Promat variëren van brandwerende spuitmortel over verven tot plaatmaterialen, met de PROMATECT®-H- en PROMATECT®-T-platen als paradepaardjes. “Met PROMATECT®-H is alles begonnen voor Promat. Het is een gelaagd systeem dat het principe van een vezelcementplaat koppelt aan onze beproefde calciumsilicaattechnologie. Dit resulteert in een erg brandstabiele plaat die een brandweerstand tot 240 minuten biedt”, licht Hendrik Sinnaeve toe. “PROMATECT®-T is als het ware een doorontwikkeling van de PROMATECT®-H-plaat, vooral met het oog op de bekleding en bijkomende bescherming van tunnels, waar de brandlast nog extremer kan zijn. PROMATECT®-T garandeert brandweerstanden tot 360 minuten en is bestand tegen temperaturen tot 1200 °C, wat in ondergrondse parkings met elektrische wagens zeker ook van pas kan komen.”

 

Een ander voordeel van de PROMATECT®-platen is dat ze eenvoudig te plaatsen zijn en geschikt zijn voor allerhande toepassingen: kolommen en liggers in zowel staal als beton, brandwerende wanden, schachten en plafonds, gewapende vloerelementen ... “Bovendien beschermen ze niet alleen de structurele betonelementen en hun staalwapening, maar dragen ze ook bij tot de brandcompartimentering en verhinderen ze brandoverslag naar het bovenliggende gebouw. Zeker bij de oudere gebouwen, die vaak niet volgens de huidige normen gebouwd werden, is dit een grote meerwaarde. Op die manier verkleinen onze calciumsilicaatplaten het risico op structurele gebouwschade, wat op lange termijn een enorme impact kan hebben. Ze geven de brandweer immers ook de extra tijd om de nodige bluswerken en evacuaties uit te voeren. Na een eventuele brand kunnen de platen vervolgens  eenvoudig verwijderd en vervangen worden, zonder dat er verdere grote structurele maatregelen nodig zijn. Eenvoudig en toch bijzonder efficiënt!”