Nieuws

FOD Economie: 'Architecten komen verplichtingen wetten-Peeters onvoldoende na'

Eline Debast, juridisch adviseur NAV • 16 oktober 2023

In oktober van vorig jaar waarschuwden wij voor de controles die de FOD Economie zou uitvoeren bij architecten om inbreuken op de wetten-Peeters op te sporen. Die controles, die kaderen in een verkennend onderzoek, zijn intussen uitgevoerd. Slecht nieuws: de resultaten zijn niet al te best. Vooral het feit dat de helft van de gecontroleerde architecten niet in orde bleek met het op tijd aanvragen van het verzekeringsatttest van de aannemers is zorgwekkend.

Tijdens de laatste drie maanden van 2022 kreeg een twintigtal architecten een controleur van de FOD Economie over de vloer. Bij elk van hen werden de volgende zaken gecontroleerd:

  • Wordt de regelgeving inzake de verplichte verzekeringen gerespecteerd?
  • Komt de architect(e) zijn/haar informatieverplichtingen op websites en sociale media na?
  • Is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen correct?

 

Bij quasi alle gecontroleerde architecten werden inbreuken vastgesteld.

 

Verzekeringsattest aannemer te vaak te laat

Zo bleek dat de helft van de gecontroleerde architecten het verzekeringsattest van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer(s) niet op tijd opvroegen. Sommige gecontroleerde architecten gaven aan dit te doen op het einde van de werken of op het moment van de controle. En dat is zorgwekkend omdat architecten riskeren om aansprakelijk gesteld te worden wanneer zou blijken dat het verzekeringsattest ontbreekt. Zo worden er strafrechtelijke geldboetes van 26 tot 10.000 euro, of 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar als dit een hoger bedrag is, voor opgelegd.

 

Weet bovendien dat te laat ingediende aanvragen niet langer door de vingers worden gezien: waar verzekeraars van de aannemers de attesten vroeger nog afleverden na de start van de werken (desgevallend met aangepaste datum), zien we dit nu niet meer gebeuren. Volgens de FOD Economie mag je een aannemer zonder geldig verzekeringsattest niet laten starten aan de werken en moet je desnoods de werf stilleggen. Met dit laatste is NAV niet akkoord. Daarom schrijven we, samen met de Orde, de FOD Economie aan om aan te dringen op verder overleg.  

 

Online informatieverplichtingen onvoldoende nagekomen

Er waren ook een groot aantal inbreuken op de wettelijke informatieverplichtingen op de website en/of sociale media. Bijna alle inbreuken hadden te maken met het ontbreken van een ondernemingsnummer, een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en/of een verwijzing naar de Orde. Verder ontbrak in de meeste gevallen het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming op de architectenovereenkomst en vermeldden sommigen het polisnummer niet. Ook voor deze inbreuken riskeer je een boete van 26 tot 10.000 euro, of 4% van de totale jaaromzet in het laatst afgesloten boekjaar als dit een hoger bedrag is.

 

We eindigen met goed nieuws: de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen bleek in de meeste gevallen wél in orde.