NAV

Nieuwe naam: Netwerk Architecten Vlaanderen

Pieter De Groote • 20 oktober 2016

NAV blijft de afkorting NAV gebruiken, maar het staat voortaan voor Netwerk Architecten Vlaanderen. De nieuwe naam dekt daarmee beter de lading. Oorspronkelijk stond ‘NAV’ immers voor Nationaal Architecten Verbond, een betekenis die enigszins achterhaald was omdat NAV enkel in Vlaanderen en Brussel actief is. Naar NAV werd steeds verwezen als ‘de Vlaamse architectenorganisatie’, waarbij de link met de afkorting dan weer zoek was.

De nieuwe naam dekt daarmee beter de lading. Oorspronkelijk stond ‘NAV’ immers voor Nationaal Architecten Verbond, een betekenis die enigszins achterhaald was omdat NAV enkel in Vlaanderen en Brussel actief is. Naar NAV werd steeds verwezen als ‘de Vlaamse architectenorganisatie’, waarbij de link met de afkorting dan weer zoek was.

 

Meer dan ooit vormt NAV immers het meest uitgestrekte en diverse Netwerk van Architecten in Vlaanderen. Met ondertussen bijna 3 000 leden vertegenwoordigt NAV maar liefst 70 % van de architectenkantoren in Vlaanderen.