Innovatie

De toekomst van buitengevelisolatiesystemen: ETICS

4 december 2023

Met de strengere regelgeving rondom isolatie en de groeiende behoefte aan duurzame bouwoplossingen, wordt ETICS, ook wel buitengevelisolatiesystemen genoemd, steeds meer erkend als een voordelige oplossing voor energiezuinige gevelisolatie. Vandaag kiest de Belgische (ver)bouwer nog vaak voor de traditionele spouwmuur, maar hier komt verandering in. Naast de verregaande voordelen op vlak van isolatieniveau en duurzaamheid, bieden StoTherm buitengevelisolatiesystemen technische en esthetische voordelen.

StoTherm buitengevelisolatiesysteem

Significant besparingspotentieel met StoTherm systemen 

Het isoleren van gebouwen is cruciaal om de CO₂-uitstoot te verminderen en de impact op het milieu te beperken. Energiezuinige oplossingen bevorderen een groenere toekomst en verkleinen de behoefte aan fossiele brandstoffen voor verwarming. Goed geïsoleerde gebouwen dragen daardoor bij aan internationale doelstellingen op vlak van energiebesparing. ​ 

 

Naast dakisolatie, is een kwalitatieve gevelisolatie essentieel. StoTherm buitengevelisolatiesystemen worden op de buitenzijde van de buitenmuur van een gebouw aangebracht en verbeteren de energieprestaties ervan. Zo bespaart de gemiddelde woning 30% energie en vermindert de CO₂-uitstoot drastisch. Neem als voorbeeld een niet geïsoleerde woning. Deze heeft een CO₂-uitstoot van ca. 28 ton op jaarbasis. Enkel door het toepassen van een buitengevelisolatiesysteem volgens de gangbare isolatie-eisen vermindert de CO₂-uitstoot met meer dan 10 ton op jaarbasis.  

 

Deze lagere ecologische voetafdruk geldt ook tijdens het productieproces. De productie van de ETICS-elementen heeft een eenmalige uitstoot van 10 ton CO₂ voor een woning van ca. 200 m², terwijl dit bij een spouwmuur met gevelsteen kan oplopen tot 17 ton CO₂. Dit benadrukt het belang van een StoTherm buitengevelisolatiesysteem op vlak van duurzaamheid. ​ 

StoTherm gevelsystemen

StoTherm versus traditionele bouwmethode 

StoTherm biedt een efficiëntere isolatietechniek, in vergelijking met andere bouwmethodes. De (gerenoveerde) gebouwen moeten voorbereid zijn op de toekomst. Naast deze aspecten, is er ook een wettelijk kader vastgesteld omtrent de thermische isolatie van een gebouw. Voor een buitenmuur is deze eis in Vlaanderen maximaal 0,24 W/(m²K) bij een nieuwbouw- of doorgedreven renovatieproject. Bij een renovatie met na-isolatie met ETICS ligt de eis bij minimaal 3(m²K)/W. In de Sto-Premiewijzer wordt dit verder toegelicht. Deze cijfers verschillen tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. ​ 

 

StoTherm systemen zijn vaak toegepaste en beproefde systemen met een technische goedkeuring. ​

 

“Sto kan worden beschouwd als een echte pionier, met meer dan 60 jaar ervaring op het gebied van ETICS. Vandaag de dag is bouwen zonder ETICS-systeem simpelweg ondenkbaar”, aldus Barbara Lonneux, communicatieverantwoordelijke bij Sto. 

 

Verschillende oplossingen 

Door de technologische expertise en uitgebreide kennisontwikkeling van Sto, voldoen de StoTherm gevelisolatiesystemen aan de huidige en toekomstige energie- en klimaateisen. Sto biedt oplossingen aan, die de specifieke eisen van het project beantwoorden. Van het brandveilige systeem StoTherm Mineral, tot het ecologische StoTherm Wood voor houtskeletbouw naar StoTherm Resol voor een uiterst slanke opbouw, een stootvaste gevel met StoTherm Classic ®, en StoTherm Vario voor elk type gevelafwerking of StoTherm Aim dat is gebaseerd op de biologische grondstoffen. 

StoTherm buitengevelisolatiesysteem

Voordelen van StoTherm systemen: esthetisch, duurzaam en energiezuiniger 

Het gebruik van StoTherm systemen biedt tal van voordelen. Ze zijn niet alleen esthetisch aantrekkelijk maar ook duurzaam, én ze dragen bij tot een energiezuiniger huis. ​ 

 

Daarnaast garandeert de slanke muuropbouw meer binnenhuisoppervlakte. Vandaag bieden StoTherm systemen dankzij de voordelen zoals een slanke muuropbouw, een snelle applicatie, de bijdrage tot een beperktere CO₂-uitstoot, bij tot een efficiënte isolatie van de gebouwschil. Zo’n StoTherm systeem bestaat uit meerdere lagen waarvan de laatste, de afwerkingslaag is. Dit biedt de architect, de ontwerper of de eigenaar een verregaande creatieve vrijheid. De ruime keuze aan sierpleister en/of steenstrippen maken een esthetische gevelafwerking mogelijk. 

 

“Bij Sto wenden we technieken aan om optimale energieprestaties te verzekeren en zo milieuvriendelijk te zijn. We streven naar hoge isolatieniveaus en houden ook rekening met de gebruikelijke technische economische, ecologische en esthetische aspecten”, Alexander Rickert, Product Manager bij Sto. 

 

Bovendien garandeert de doorlopende isolatie van StoTherm de eliminatie van koudebruggen, omdat de isolatie zonder onderbreking aan de buitenkant van het huis wordt aangebracht. Dit bespaart denk-, reken- en tekenwerk en is bovendien EPB-conform, wat leidt tot superieure thermische prestaties. ​ 

 

Zijn StoTherm systemen de toekomst van buitengevelisolatiesystemen? ​ 

In een tijd waarin energie-efficiëntie en duurzaamheid centraal staan, biedt StoTherm een bewezen en effectief alternatief voor traditionele bouwmethoden. Zowel in nieuwbouw als bij renovatie levert het gebruik van StoTherm gevelisolatiesystemen significante voordelen op voor het milieu, de bewoners en de bouwsector.