belangenbehartiging

Werkgroep 'Vrouwen in architectuur': netwerkevent in de maak

20 december 2023

De werkgroep ‘Vrouwen in architectuur’ die in april 2023 van start ging, komt één keer per maand samen. We werken aan een netwerkevenement, buigen ons over de belangrijkste oorzaken van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de sector en denken na over oplossingen.

Uit gegevens van de Orde van Architecten blijkt dat er in Vlaanderen 36% vrouwelijke architecten zijn (cijfers uit 2020), terwijl er al jarenlang ongeveer 50% vrouwelijke studenten afstuderen van de opleidingen architectuur en ingenieur-architectuur. Vooral na 35 jaar haken vrouwelijke architecten af. Dit wordt de leaky pipeline genoemd.

 

Hoe kan dit en wat kunnen we daaraan doen? NAV schoot begin 2023 in actie en lanceerde een oproep voor werkgroep ‘Vrouwen in architectuur’. Een groep geëngageerde vrouwelijke en enkele ondersteunende mannelijke architecten kwam intussen al zeven keer samen.

 

Netwerken met vrouwen in de bouw

Er blijkt een duidelijk tekort aan netwerkevents waar vrouwen uit de bouwsector elkaar kunnen ontmoeten. Veel netwerkevenementen voor architecten hebben een eerder mannelijke insteek, zoals samen naar de voetbal of de hockey gaan. Hoogtijd voor een alternatief dus.

 

De werkgroep bereidt daarom een netwerkevent voor vrouwen in de bouw voor. De plaats ligt al vast, de datum eveneens. Daarover wordt later nog gecommuniceerd. De komende maanden zullen de werkgroepleden zoeken naar sponsors, goede sprekers en een overkoepelend thema.

 

Het event mikt op vrouwelijke architecten, aannemers, projectontwikkelaars, vertegenwoordigers, … Samen bouwen aan een sterk netwerk kan immers leiden tot professionele opportuniteiten.

 

Problemen en oplossingen

Vrouwelijke architecten ondervinden verschillende gendergerelateerde problemen. Die hebben we gegroepeerd in vijf verschillende thema’s. In elke vergadering wordt één thema besproken: ervaringen worden uitgewisseld, experten geraadpleegd en samen denken we na over oplossingen. Dit alles zal de basis vormen voor een visienota die NAV in staat zal stellen om acties te ondernemen.

 

De thema’s zijn:

  • Zwanger zijn en bevallen als architect
  • Het glazen plafond
  • Ondervertegenwoordiging van vrouwelijke architecten in onderwijsinstellingen, media en jury’s
  • Seksisme en seksuele intimidatie op het werk en de werf
  • Work-life balance voor vrouwelijke architecten

 

 

Infosessies en inclusieve communicatie

Tegelijk organiseert NAV een nieuwe reeks van infosessies rond inclusiviteit. In 2023 lag de nadruk op inclusiviteit in de stad, in 2024  werken we rond diverse woonculturen en in 2025 zal de focus liggen op diversiteit binnen architectenkantoren.

 

Onder het motto ‘practice what you preach’ zetten we zelf in op een meer evenwichtige man-vrouwverhouding in onze eigen beeldvorming en media. We letten erop meer vrouwen aan het woord te laten en stimuleren vrouwen om bijdragen te leveren aan onze Vrije Tribunes of opiniestukken.