Nieuws

N-VA en Open VLD oneens over 'volgebouwd Vlaanderen'

NAV • 21 oktober 2016

Naast de reguliere bouwgrond, erkent een decreet uit de jaren '70 bepaalde percelen als 'woonuitbreidingsgebied'. Van de 42.000 hectare onbewoonbare bouwgrond die nog open staat, wordt er 13.748 als reserve beschouwd. Open VLD en N-VA verschillen totaal van mening over wat er moet gebeuren met die grond, meldt De Tijd.

Wilfried Vandaele (N-VA) zegt dat er 'meer dan genoeg gewone bouwgrond in woongebied is om de behoefte van 300.000 extra woningen tot 2050 op te vangen'. Zijn partij stelt dan ook voor danig te snijden in het aantal woonuitbreidingsgebieden.

 

'We moeten mensen toch enige rechtszekerheid bieden', zegt Lydia Peeters (Open VLD). 'Die reservegebieden zijn wel het bezit van iemand. Je kan daar niet zomaar in snijden.' Open VLD erkent wel dat sommige van de gebieden die in de jaren '70 als reserve werden bestempeld, ondertussen niet geschikt meer zijn om als woongebied te gebruiken.

 

Schauvliege werkt aan twee lijsten, een positieve en negatieve lijst. De eerste bevat alle woonuitbreidingsgebieden die gebruikt kunnen worden als bouwgrond, de andere somt alle percelen op die wél geschrapt kunnen worden. Er bestaat nog geen overeenstemming onder de meerderheidspartijen over die lijsten.

 

Lees meer op de site van De Tijd.