Nieuws

Bourgeois: 'Visie Bouwmeester niet in tegenstrijd met ons beleid'

NAV • 21 oktober 2016

Dat de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck zich in de media uitlaat als een groot voorstander van ruimtelijke verdichting en een tegenstander van verdere lintbebouwing en ongebreidelde verkaveling is niet in tegenstrijd met het beleid van de Vlaamse regering. Dat stelt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Bart Dochy (CD&V). Dat meldt Ik ga Bouwen & Renoveren.

"Van Broeck neemt niet de stelling in dat dorpen zouden moeten verdwijnen, maar juiste dat deze dorpskernen - en ook de stedelijke kernen - moeten versterkt en verdicht worden om op die manier zoveel mogelijk open ruimte te vrijwaren", aldus Bourgeois. Deze stellingen zijn volgens de minister-president geenszins in strijd met het actuele Vlaamse regeringsbeleid.

 

Er is hierin ook sprake van "het verhogen van het ruimtelijk rendement van de bebouwde ruimte" en van "de (her)ontwikkeling van bestaande woongebieden in steden en dorpen, waar ik de verdichting, renovatie en hergebruik faciliteer en stimuleer", aldus Bourgeois.