Publireportage

Opdrachten in eigen naam: do’s & don’ts als jonge architect

PROTECT • 17 mei 2024

Na je studies architectuur duurt het vaak niet lang of je krijgt de kans om opdrachten uit te voeren in eigen naam. Een mooie erkenning om na de jaren van studeren eindelijk alles wat je weet en inspireert te mogen omzetten in de praktijk. Het aanvaarden van opdrachten in eigen naam kan al tijdens de stage. Wel leggen de Orde van Architecten en de wetgever, net als voor opdrachten in eigen naam na de stage, een aantal spelregels op. Dit artikel schetst een aantal te respecteren regels en geeft ook een reeks antwoorden op vragen die collega-architecten met regelmaat formuleren aan onze PROTECT-studiedienst bij hun eerste opdracht(en) in eigen naam.

Spelregels bij een opdracht in eigen naam

Tijdens de stage: Melding maken van eigen opdrachten

Tijdens je stage op een architectenbureau mag je als stagiair-architect eigen opdrachten aanvaarden. Wel moet je eigen opdrachten tijdens de stage steeds melden aan de provinciale raad van de Orde van Architecten en jouw stagemeester. Daarnaast ben je voor opdrachten in eigen naam verplicht om zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid

Bij een bouwproject komen er heel wat financiële middelen en belangen kijken. Wanneer je als architect een fout zou begaan waardoor er schade wordt veroorzaakt, kan je hiervoor aansprakelijk worden gehouden en zal jij als architect de schadelijder moeten vergoeden. Het is ook mogelijk dat je als architect mee aansprakelijk wordt gehouden omdat je niet of niet correct zou gereageerd hebben op een fout die iemand begaan heeft.

 

Om financiële drama’s te vermijden heeft zowel de Orde van Architecten als de wetgever een verplichting ingevoerd die architecten oplegt hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

 

Wanneer je dus tijdens of na je stageopdrachten in eigen naam gaat uitvoeren is er de deontologische en wettelijke verplichting om jouw beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

 

Aansprakelijkheden als architect bij opdrachten in eigen naam

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Is de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een fout in de geleverde diensten, inbegrepen de tienjarige aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld t.g.v. een conceptiefout of een controlefout.

 

Wat is burgerlijke aansprakelijkheid uitbating?

Dit is de extracontractuele aansprakelijkheid voor schade door een fout tijdens de uitvoering van de verzekerde activiteiten, die niet het gevolg is van een fout in de geleverde diensten.

 

Hoe beide aansprakelijkheden verzekeren?

Als architect met eigen opdrachten kan je bij PROTECT de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid architect afsluiten. Deze verzekering dekt je beroepsaansprakelijkheid inclusief je tienjarige aansprakelijkheid en je burgerlijke aansprakelijkheid uitbating. Waarbij ook je technische en juridische verdedigingskosten bij beroepsfouten zijn gedekt.

 

Met het afsluiten van deze polis ben je dan in orde met alle deontologische en wettelijke verplichtingen en is ook je aansprakelijkheid verzekerd bij schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitoefening van je beroep als architect.

 

Veelgestelde verzekeringsvragen bij opdrachten in eigen naam

Bij aanvaarding van een opdracht, vanaf wanneer moet ik over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken?

Vanaf het moment dat je je eerste architectuuropdracht in eigen naam aanvangt, moet je je beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. BELANGRIJK: Wacht hierbij niet tot de eerste spadesteek. Want vanaf het aanvaarden van de opdracht moet je reeds over een beroepsaansprakelijkheids-verzekering beschikken.

 

TIP: Vergeet je polisnummer niet op te nemen in je overeenkomst met de opdrachtgever.

 

Wat zet ik wel en niet in mijn contract met de opdrachtgever?

Je hoeft voor het opstellen van je architectenovereenkomst helemaal niet van scratch te beginnen. Als PROTECT verzekerde of Alfa-abonnee heb je toegang tot de Kennisbibliotheek binnen MyProtect. Hier vind je een modelovereenkomst die up-to-date is met de laatste regelgeving. Daarnaast heb je er toegang tot tal van andere modeldocumenten en -contracten. Je kan bovendien steeds de juristen van onze studiedienst raadplegen voor hulp en nazicht.

 

Moet ik voor een administratieve regularisatie of een interieuropdracht ook verzekerd zijn?

Ja, ook voor dergelijke opdrachten ben je wettelijk verplicht je beroepsaansprakelijkheid in te dekken.

 

Kan ik mijn abonnementspolis burgerlijke aansprakelijkheid architect stopzetten als ik merk dat de uitoefening van het architectenberoep met eigen opdrachten niet mijn ding is?

Wanneer je je abonnementspolis burgerlijke aansprakelijkheid architect wenst te beëindigen wegens stopzetting van je beroepsactiviteiten voor opdrachten in eigen naam (met uitschrijving op de lijst van de Orde van Architecten) of door beperking van je activiteiten tot die van een zelfstandig medewerker zonder eigen opdrachten, wordt gekeken voor een posterioriteitsregeling.

 

Een posterioriteitspolis bij uitschrijving is wettelijk verplicht. Deze posterioriteitswaarborg dekt dan je aansprakelijkheid bij schade-eisen die ingediend worden na de stopzetting van je activiteiten en die betrekking hebben op schade ten gevolge van fouten begaan voor je uitschrijving.

 

Wanneer kiezen voor een projectpolis enige werf burgerlijke aansprakelijkheid architect?

De projectpolis enige werf is in principe vooral bestemd voor projecten waarbij meerdere architecten(kantoren) of ontwerpers samenwerken voor één welbepaald project. Belangrijk om weten is dat je burgerlijke aansprakelijkheid uitbating bij een projectpolis enige werf enkel voor dit specifieke project is gedekt. Wens je een projectpolis enige werf af te sluiten, contacteer ons dan voor vrijblijvend verzekeringsadvies.

Starterspakket jonge architecten

Tijdens de eerste ondernemersjaren is een duwtje in de rug welgekomen. Voor jonge architecten tot vijf jaar na het afstuderen biedt PROTECT het “Starterspakket Jonge Architecten” aan. Het is een verzekeringspakket dat je als jonge architect de ruimte geeft om je volop te focussen op je beroepsloopbaan en je de garantie geeft dat je voor de relevantste risico’s bent ingedekt.

 

Ontdek het Starterspakket Jonge Architecten.

Geen eigen opdrachten, wel op zoek naar kennis

ALFA-pakket

Met PROTECT geloven wij heel hard in kennisdeling. Onze verzamelde kennis delen we al graag met jou tijdens je stage of je studies via het ALFA-pakket.

 

Het Alfa-pakket laat je volop genieten van onze dienstverlening zonder dat je een verzekering moet afsluiten. De manier om goed geïnformeerd de bouwwereld en zijn verantwoordelijkheden te ontdekken, waarbij jij je kan focussen op jouw kerntaak, Architectuur.

 

Ontdek het ALFA-pakket.

Andere vraag?

Heb je na het lezen van dit artikel nog een andere vraag over je beroepsaansprakelijkheid bij het uitvoeren van een eigen opdracht, contacteer dan kosteloos onze PROTECT studiedienst via assist@protect.be of telefonisch 02 411 41 14.