Nieuws

Verplichting hernieuwbare energie verdringt aardgasaansluiting

3 november 2016

De Vlaamse regering vindt het niet langer nodig om heel Vlaanderen aansluitbaar te maken op aardgas.

De voorbije jaren werd door de energiedistributienetbeheerders Eandis en Infrax jaarlijks tientallen miljoenen geïnvesteerd om in zowat heel Vlaanderen gasnetten aan te leggen. Het energiedecreet uit 2009 legde zo’n verplichting op. De Vlaamse regering heeft nu een ontwerp van decreet goedgekeurd dat deze verplichting opheft.

 

In de praktijk betekent het dat wie in een woning of wijk woont of wil gaan wonen die nog niet aangesloten is op het aardgasnet, heel wat meer zal moeten betalen als hij of zij toch aardgas in huis wil. Hoeveel is onduidelijk, maar het zal een pak meer zijn dan het huidige forfaitaire aansluitingstarief van 250 euro.

 

Eandis en Infrax waren al geruime tijd vragende partij om de verplichting om heel Vlaanderen aan te sluiten, te herbekijken. Vooral omdat de resterende procenten aansluiten heel veel geld kost. Het gaat om kleine woonkernen in afgelegen gebieden in Vlaanderen.

 

Maar er is nog een andere reden waarom een verdere uitbreiding van het gasnet niet meer zo vanzelfsprekend is. De verwachting is dat de verstrengde regelgeving over de energieprestatie van woningen (EPB) en het stimuleren van hernieuwbare energie de interesse voor aardgas als verwarmingsbron de komende jaren zullen doen tanen. Zeker bij degenen die een nieuwe woning bouwen.