Nieuws

Kandidaten gezocht voor Vlaams Bouwmeester expertengroep

8 november 2016

De conceptnota voor een vernieuwd bouwmeesterschap die op 19 juni 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet naast de aanstelling van een Bouwmeester in de vorming van een expertengroep, die het bouwmeesterschap zal inspireren en ondersteunen.

De expertengroep wordt ingezet bij strategische visievorming, functioneert als een kwaliteitskamer en klankbord en draagt bij tot de versterking van het draagvlak voor het bouwmeesterschap.

Kandidaten kunnen zich melden bij het Team Vlaams Bouwmeester tot 5 december 2016 .