Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV • 14 november 2016

Vanaf 23 februari 2017 worden de stedenbouwkundige- en milieuvergunningsaanvraag geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het nieuwe loket van de Omgevingsvergunning zal gebaseerd zijn op het huidige platform van de digitale bouwaanvraag (DBA). Niettegenstaande een klein aantal gemeenten de komende weken en maanden die digitale bouwaanvraag nog mogelijk moet maken, beveelt NAV zijn leden aan om er, waar mogelijk, nu al gebruik van te maken. Op die manier zal de uitrol naar de omgevingsvergunning vlotter verlopen.

Het spreekt voor zich dat de omschakeling naar de omgevingsvergunning een aantal grote aanpassingen met zich mee zal brengen voor het volledige architectenkorps. NAV is ervan overtuigd dat architecten die vandaag reeds ervaring opdoen met de digitale bouwaanvraag, een vlottere overgang zullen kunnen maken naar de digitale omgevingsaanvraag. Het steunt dan ook de aanbeveling van de Vlaamse Overheid om architecten zo snel als mogelijk de overstap te laten maken naar de DBA.


Verplicht digitaal indienen?


Met de komst van de omgevingsvergunning wordt het vergunningenlandschap grondig hervormd: de aanvragen worden ingediend bij één loket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde volgen.

Infosessies van lokale overheden


WOE 23 NOVEMBER - 20u - GENT (Organisatie: stad Gent)
» meer info

MA 5 DECEMBER - 20u - GENT (Organisatie: Stad Gent)
» meer info

DO 8 DECEMBER - 19u – JABBEKE (Organisatie: WVI)
» meer info

Een belangrijk onderdeel betreft de digitalisering van de omgevingsaanvragen via het nieuwe omgevingsloket. De digitale manier van werken moet bijdragen tot een vereenvoudiging en versnelling van de behandeling van de dossiers, en moet de vergunningverlenende diensten in staat stellen te besparen op inzet en papier. De afhandeling van de aanvraag tussen overheden onderling zal vanaf de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning volledig digitaal verlopen. Het spreekt dan ook voor zich dat het digitaal indienen van de omgevingsaanvragen via het omgevingsloket sterk gestimuleerd zal worden en op (wellicht korte) termijn verplicht zal worden voor professionele aanvragers.


Te weinig digitale bouwaanvragen


De voorbije maanden zijn Vlaamse gemeenten massaal op de boot van de digitale bouwaanvraag gesprongen. Uit een recente bevraging van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) blijkt dan ook dat 80 procent van de gemeenten achter de principes van de omgevingsvergunning staat en denkt dat de digitale afhandeling zal leiden tot een betere en efficiëntere dienstverlening. Toch worden er nog heel wat knelpunten gesignaleerd bij het digitaal afhandelen van vergunningsaanvragen. Een van die knelpunten betreft het beperkt aantal aanvragen dat op digitale wijze wordt ingediend. Uit een enquête die NAV eind 2015 uitvoerde bij 425 architecten bleek dat nog maar 1 op de 10 al effectief een digitale bouwaanvraag indiende. Ook vandaag ontvangt NAV signalen dat het aantal architecten dat zijn stedenbouwkundige vergunningsaanvragen digitaal indient, beperkt is.

Architecten verwachten nochtans veel van de (digitale) omgevingsvergunning. Uit de cijfers van enkele enquêtes van de laatste jaren blijkt meer dan de helft van de architecten de te lange en moeilijke procedures van vergunningsdossiers een ernstig tot zeer ernstig knelpunt in de uitoefening van hun beroep; 9 op de 10 architecten is voorstander van de digitale bouwaanvraag en bijna 60 procent hoopt dat het systeem in de toekomst verder uitgebouwd wordt als informatie- en overlegplatform.