Nieuws

Deze maatregelen moeten Vlaanderen op de groene weg zetten

24 november 2016

Meerderheid en oppositie zijn het eens over een pakket maatregelen om een trendbreuk te realiseren in het klimaatbeleid. Milieuorganisaties reageren enthousiast over het Vlaamse Klimaatakkoord, ook al is dit geen echte wet, enkel een engagement. We gaan anders wonen, klinkt het. Meer hoogbouw, geen residentiële wijken meer in het groen. Ook cohousing wordt gepromoot, bijvoorbeeld op oude boerderijen. Een overzicht van de adviezen voor de bouwsector hieronder.

Wonen

 

  • Er moet geïnvesteerd worden in het energiezuinig maken van het verouderde Vlaamse woningpatrimonium.
  • De overheid moet daarbij het voorbeeld geven door de overheidsgebouwen versneld energiezuinig te maken.
  • Er moet een afbouwscenario uitgewerkt worden voor verwarmingsketels met fossiele brandstoffen, in eerste instantie met betrekking tot steenkool en stookolie. Voor aardgas blijft er tot 2025 één subsidie voor kwetsbare gezinnen. In de plaats moet er duurzame verwarming met warmtepompen of warmtenetten komen.

 

Ruimtelijke ordening

 

  • Vandaag wordt er in Vlaanderen 6 hectare per dag bebouwd. Tegen 2025 moet dat halveren, uiteindelijk moet de toename van het ruimtebeslag tot 0 hectare worden teruggebracht.
  • Er moet gefocust worden op herbestemming van bestaande gebouwen en terreinen, kernversterking en inbreiding, bijvoorbeeld door te kiezen voor bijkomende woningen op bestaande percelen en hoogbouw.
  • Wonen, werken en andere attractiepolen moeten waar mogelijk verweven worden in stads- en dorpskernen zodat de nood aan woon-werkverkeer vermindert.

 

Beeld: Architectenbureau PCP CVBA - BEN-architect.be