Nieuws

Mogen concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker geplaatst worden?

m.m.v. Pol Van Acoleyen, ir. technieken bij Artex ingenieurs & architecten • 6 december 2016

Jarenlang heerste verwarring over de vraag of concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker mogen zitten. Verschillende instanties gaven hierover verschillend advies. Hierover werd recent uitsluitsel gegeven: het is niet toegelaten om rookgasafvoeren (al dan niet concentrisch) samen met andere leidingen in een koker te plaatsen.

 

De beslissing om geen andere leidingen of kabels toe te laten werd genomen door de Hoge Raad voor de Beveiliging tegen Brand en Ontploffing, bij de goedkeuring van  “Document CS/1525-revisie 3- Voorstel tot maatregelen om branduitbreiding te vermijden”.

 

Midden 2016 werd hierover een corrigendum aan de NBN B61-002 gepubliceerd, maar dit heeft de verwarring niet volledig kunnen wegnemen, een bijkomend corrigendum is bijgevolg nog in opmaak.

 

De geüpdate billboard “Technische kokers” kan u hier downloaden.