Nieuws

Lerende Netwerken van NAV: je staat er als architect niet alleen voor

Staf Bellens • 12 december 2016

In januari gaan de lerende netwerken van NAV, vroeger gekend onder de naam ‘peterschapsproject’, opnieuw van start. Zowel startende architecten als architecten-zaakvoerders die medewerkers willen aanwerven, moeten op die manier zelf het warm water niet uitvinden.

Afhankelijk van de interesse zijn er sessies in meerdere provincies. Voor jonge starters is er het initiatief a+A. Architecten die een uitbreiding van hun bureau of activiteiten overwegen, kunnen zich inschrijven voor de sessies Schaalvergroting. Elk traject omvat 5 avonden van telkens 3 uur. Er staat geen theoretische vorming op het programma, maar vooral een uitwisseling van ideeën en praktische informatie. De sessies worden begeleid door een aantal peters en meters. Om u alvast een voorproefje te geven, legden we twee deelnemers die in het verleden als pete/metekind én later ook als peter/meter deelnamen aan lerende netwerken, enkele vragen voor…

 

Caroline Vanbiervliet – KLARTÉ Architecten

 

Vanuit welke motivatie nam u deel als meter?

“Het feit dat we via de peterschapsprojecten ideeën kunnen uitwisselen, vind ik erg belangrijk voor architecten. Het is een uitstekende manier om collega’s te steunen. Daar is behoefte aan, want architecten hebben sowieso de neiging om zich op hun eigen eilandje terug te trekken.”

 

“Een tweede reden was dat ik graag iets wou teruggeven en dan ook geen ogenblik geaarzeld heb toen ik de vraag kreeg om als meter te fungeren. Een viertal jaar geleden heb ik twee sessies gevolgd als metekind, en dat was een erg positieve ervaring. Nochtans was ik zeker geen typische beginner meer. Ik had immers al twee jaar werkervaring in New York en zeven jaar bij Robbrecht & Daem achter de rug toen ik mijn solopraktijk opstartte.”

 

“Uiteraard moet je wel de nodige tijd vrijmaken. In mijn geval kwam daar de verplaatsing van Kortrijk naar Gent bovenop. Vandaar een warme oproep: organiseer ook sessies in West-Vlaanderen (bij voldoende interesse zal dit ook het geval zijn, nvdr). Momenteel vormen wij hier met een vijftiental lokale architecten een informele groep die geregeld samenkomt op basis van een zinvolle agenda.”

 

Waar ligt de meerwaarde van de groepsaanpak?

“In het debat. Om tot een geslaagde groepsdynamiek te komen, moet wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. De groep mag niet te klein zijn, want je hebt een bepaalde kritische massa nodig. Ze mag ook niet te groot zijn, want dan verzandt het debat. De inbreng van de peter en de meter en de leider van het debat is cruciaal. Zij moeten de uitwisseling van ideeën en visies zoveel mogelijk trachten aan te zwengelen. Hetzelfde geldt voor de sprekers die eventueel worden uitgenodigd. Het mag niet de bedoeling zijn dat de groep braafjes luistert naar wat iemand ex cathedra meegeeft, hoe interessant dat ook mag zijn. Een goed debat biedt gelegenheid tot dynamiek en leidt er vanzelf toe dat er nog andere, dikwijls onverwachte topics aan bod komen.”

 

“Ideaal om het fenomeen van de architect als Einzelgänger tegen te gaan”

 

Wat is u het meest bijgebleven van uw peterschapsproject?

“Los van de concrete zaken en inzichten die ik heb opgepikt, is mij in de eerste plaats de leuke sfeer bijgebleven. De locatie, Zebrastraat in Gent, droeg daar zeker toe bij. Je kan na de sessie nog even napraten. Zo krijg je meteen de gelegenheid om nader kennis te maken met de deelnemers die in groep soms wat terughoudender reageren, want niet iedereen is natuurlijk even extravert en mondig.”

 

“Belangrijk is ook de wetenschap dat je er niet alleen voor staat. Vandaag heb ik nog altijd contact met een aantal mensen die ik toen heb leren kennen. Ik weet dat ik ze altijd mag bellen als ik met een vraag of onduidelijkheid zit, en vice versa. Ideaal om het fenomeen van de architect als Einzelgänger tegen te gaan, zoals ik al zei.”

 

Waarom moet een jongere architect volgens u deelnemen aan een peterschapsproject?

“Om te beginnen krijg je heel wat mee over de organisatie van het architectenbureau in al zijn facetten. Hoe spring je om met contracten? Hoe profileer je jezelf tegenover de buitenwereld? Wat met verzekeringen? Uiteraard komt dat alles niet tot in de kleinste details aan bod. Dat zou niet kunnen binnen het tijdsbestek, en daar bestaan andere kanalen voor. Maar nog veel belangrijker is het inzicht dat je een toekomstperspectief en -visie moet ontwikkelen. Zelf heb ik tijdens een peterschapsproject mijn huidige vennote Stéphanie Breughe leren kennen. KLARTÉ Architecten is dus in feite een rechtstreeks resultaat van het peterschapsproject. We beseften allebei dat je als architect alleen geen grotere projecten aan kunt en kozen daarom voor een samenwerking binnen een gezamenlijk bureau. Dat is trouwens ook een noodzaak als je de vele verantwoordelijkheden de baas wilt blijven.”

 

Ruben Galle - ARG-architecten bvba

 

Vanuit welke motivatie nam u deel als peter?

“Nadat ik in 2005 ben afgestudeerd, heb ik al snel als petekind een peterschapsproject gevolgd. Gezien de positieve ervaring was ik meteen bereid om als peter op te treden toen ik die vraag voorgelegd kreeg. In feite ben ik relatief jong voor een peter, maar NAV wou me in de sessies omdat ik na mijn studies quasi onmiddellijk met een eigen bureau ben gestart. Opmerkelijk is dat de thema’s waarmee jonge architecten bezig zijn, nagenoeg dezelfde zijn als de zaken waar ik tien jaar geleden mee werd geconfronteerd. Evoluties gaan tergend traag.”

 

Waar ligt de meerwaarde van de groepsaanpak?

“NAV geeft architecten de mogelijkheid om in een beperkte groep persoonlijke ervaringen te delen. Dat werkt erg motiverend en je leert hoe je het woord moet nemen in een groep. Het profiel van de deelnemers is heel uiteenlopend. Je hebt evengoed iemand die pas een jaar bezig is als iemand die al tien jaar aan de slag is en nu de stap naar een eigen bureau overweegt. Maar ondanks die verschillen is er allerminst een hiërarchie. Wij zijn allemaal gelijkgezinden. Dat verlaagt de drempel om je tijdens de sessies in de discussies te mengen en mondt dikwijls uit in leuke debatten. Het resultaat is dat je uit elke sessie wel iets opsteekt. Nu eens kan dat informatie zijn die een spreker aandraagt, dan weer is het de persoonlijke problematiek of de beroepservaring die een bepaalde deelnemer te berde brengt. Een avond zonder spreker, waar bepaalde topics worden besproken, zijn daarom minstens even interessant. Ik herinner mij zo’n avond waar onder andere het ereloon onder de loep werd genomen en waar iedereen zijn inzichten en standpunten daarover kwijt kon. Ook de détente na de sessies was altijd heel aangenaam en verrijkend.”

 

Wat is u het meest bijgebleven van uw peterschapsproject?

“Voor mijn eigen praktijk heb ik alvast een aantal handige tips meegenomen. In mijn periode als petekind hadden wij een expert als spreker die het had over contracten en professionalisering. Hij raadde ons aan om onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering contractueel aan te rekenen bovenop ons ereloon. Ik heb dat metterdaad gedaan en reken op mijn forfaitair ereloon een extra percentage van 4%. Nogal wat architecten staan daar wat huiverachtig tegenover, maar als je de regeling afdoende kunt argumenteren en verdedigen, blijken bouwheren er geen probleem mee te hebben. Zeker als ze horen dat je die centen integraal doorstort aan je verzekeringsmaatschappij, aanvaarden ze dat als een correcte ingreep. Voor hen gaat het uiteindelijk om een relatief beperkt bedrag, terwijl het voor mij op al die jaren toch een aanzienlijke som vertegenwoordigt.”

 

Waarom moet een jongere architect volgens u deelnemen aan een peterschapsproject?

“Deelnemen aan een peterschapsproject is zeker geen absolute noodzaak. Je krijgt de behandelde onderwerpen ook niet van naaldje tot draadje onder de knie. Maar het is wel belangrijk voor je persoonlijke ontplooiing, vind ik. De thema's zijn bewust afgestemd op de doelgroep en je ontdekt dat je niet alleen staat met je vragen en onzekerheden. You ‘ll never walk alone, om het in Liverpooltermen te zeggen.

Als petekind heb ik vooral geleerd dat als je echt iets wil, je het gewoon moet doen. Een van de sprekers, een juridisch deskundige, vertelde dat expertise helemaal niet zo complex is als we wel dachten. Je moet gewoon bereid zijn tijd vrij te maken voor de nodige studie, zei hij. Ik heb die woorden in mijn oren geknoopt en werk nu al geruime tijd als deskundige voor een vrederechter. Naast kennis is dat vooral goed voor je attitude. Om overeind te blijven tussen de advocaten van de verschillende partijen, moet je stevig in je schoenen staan en je op heel concrete feiten kunnen richten. Voor de rest telt mijn architectenbureau intussen drie medewerkers. Wij concentreren ons op renovatie en nieuwbouw, altijd bewust op mensenschaal. Ik kijk niet uit naar grotere projecten, dat ligt niet in mijn ambitie.”

De Lerende Netwerken a+A en Schaalvergroting


De Lerende Netwerken a+A en Schaalvergroting zijn unieke concepten waarbij een vaste groep architecten elkaar maandelijks ontmoet om beroepservaringen met elkaar uit te wisselen. In een open sfeer wordt kennis overgedragen van collega tot collega.


Verwacht geen voorgekauwde cursus, ex cathedragebeuren of theoretische benaderingen, maar wel uitwisseling van onmiddellijke inzetbare praktijkinformatie tussen collega-architecten.Iedere bijeenkomst wordt licht een gastspreker een onderwerp toe dat de groep aanvult met praktijksituaties. De groep staat onder begeleiding van één of meerdere P/Meters, ervaren architecten die hun opgebouwde expertise delen in een informele sfeer.


a+A

 • voor stagiairs en startende architecten tot max. 2 jaar ervaring na de stage
 • 5 bijeenkomsten van 3 uur, 1 maal per maand van 19 u tot 22 u     
 • Van januari 2017 t.e.m. juni 2017
 • Inschrijven mogelijk in Gent, Kortrijk, Antwerpen of Aarschot
 • Deelnameprijs: 250 euro excl. BTW
 • Info & inschrijvingen: www.architectplusarchitect.be

 

Schaalvergroting

 • Voor architecten-zaakvoerders die (gaan) werken met medewerkers. Met aandacht voor ondernemingsvaardigheden zoals financieel beheer, promotie, personeelsbeleid...
 • 5 bijeenkomsten van 3 uur, 1 maal per maand van 19 u tot 22 u              
 • Van januari 2017 t.e.m. juni 2017
 • Inschrijven mogelijk in Gent, Kortrijk, Antwerpen of Aarschot
 • Deelnameprijs: 360 euro excl. BTW
 • Info & inschrijvingen:  www.schaalvergroting.be