Nieuws

Herontwikkeling site Ford Genk van start

16 december 2016

1 jaar nadat Vlaanderen eigenaar geworden is van de Ford-terreinen in Genk, starten de werken om van de site een nieuwe bloeiende bedrijvenzone te maken. De Vlaamse Regering zette daarvoor vandaag een belangrijke stap in het Masterplan Ford Genk, met de goedkeuring van het investeringsdossier van nv De Scheepvaart. Die kan nu starten met de sanering en ontwikkeling van zone C van het terrein.

In augustus dit jaar ging het Masterplan Ford Genk van start, een plan dat Vlaanderen in samenspraak met onder meer de stad Genk en nv De Scheepvaart opmaakte om de voormalige Ford-terreinen om te vormen tot  een nieuwe bedrijvenzone voor maakindustrie en watergebonden logistiek met toegevoegde waarde, met de ambitie om op de site in totaal 2.500 jobs te creëren.

 

In dat masterplan werd nv De Scheepvaart aangeduid als de ontwikkelaar van zone C, een terrein van ongeveer 50 hectare, gelegen aan het Albertkanaal. Het investeringsdossier dat vandaag door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd, regelt die afspraak. Nv De Scheepvaart zal optreden als bouwheer voor de sanering, de afbraak van de oude fabriekshallen en de aanleg van de gemeenschappelijke nutsinfrastructuur op het terrein. Om te vermijden dat de werken vertraging zouden oplopen doordat procedures van subsidietoekenning en prefinanciering tijd vragen, wordt bovendien vanuit het Hermesfonds een voorschot van 3,5 miljoen euro aan nv De Scheepvaart gegeven.

 

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Met de toekenning van dit investeringsdossier gaat het Masterplan Ford Genk nu ook op het terrein van start, slechts 1 jaar nadat de Vlaamse Overheid eigenaar geworden is van de Ford Genk-site. De voorbereidingen voor de sloop van de C-hal zijn al lopende, zodat  de werken effectief kunnen starten begin 2017.”

 

Voorzitter Frieda Brepoels en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van nv De Scheepvaart: “Wij zetten alle zeilen bij om de terreinen snel beschikbaar te maken voor ondernemers. De multimodaliteit van het terrein is een belangrijke troef om het aandeel van de binnenvaart in de mobiliteit te verhogen.” 

 

Foto: Bing Maps