Opinie

"Verzekeringsplicht voor aannemers: too little too late"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 20 december 2016

10 jaar. Zo lang was het wachten voor architecten voor er een einde kwam aan een onaanvaardbare discriminatie. Aan twijfel of onduidelijkheid was het niet gelegen. Daar zorgde het Grondwettelijk Hof voor met een arrest uit 2007 dat een discriminatie in verzekeringsplicht tussen de architect en de andere bouwpartners, waaronder de aannemers, buiten kijf stelde.

10 jaar lang hebben diezelfde aannemers de boot afgehouden onder het mom van ‘té duur’ en ‘onwerkbaar’. Onterecht.

 

Eindelijk heeft de Ministerraad beslist: alle aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector moeten zich verplicht verzekeren voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. Doel: een einde maken aan de discriminatie, een betere regulering van de bouwmarkt en bouwheer en bouwactoren onderling beter beschermen.

 

Iedereen tevreden? Allerminst! Het ontwerp is beperkt tot de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid én de woningbouw. Architecten zijn geen vragende partij voor de afbouw van het verzekeringsplicht en consumenten/bouwheren zijn qua bescherming slechter af dan vroeger.

 

Dit is dus vooral een belangrijke eerste stap. We hebben als NAV de voorbije jaren hard aangedrongen op een verplichte verzekering voor de aannemers. Een volgende stap is echter dringend nodig, te beginnen met een gelijkschakeling van verzekeringsplicht tussen architecten en andere dienstverleners op de werf.

 

Of anders gezegd: in deze match is er al een aantal keer op doel geschoten. Vanop de bank sporen we minister Borsus nu aan om snel dat eerste doelpunt stevig binnen te trappen.

Bronnen
  • NAV News 85