Nieuws

Bouwbarometer trappelt ter plaatse

5 januari 2017

De bouwbarometer van Bouwunie blijft ook in het laatste kwartaal van 2016 ter plaatse trappelen. Met 98,4 scoort hij een tiende van een punt beter dan in het derde kwartaal. Het is van midden 2011 geleden dat de bouwbarometer nog uitsteeg boven de gezonde grens van 100,0 waarop pessimisten en optimisten elkaar in evenwicht houden.

Het pessimisme slaat vooral op de concurrentie en op de lagere prijzen die de bouwbedrijven daardoor voor hun werk kunnen aanrekenen. Het werkvolume – toch nog altijd een van de belangrijkste evaluatieparameters – scoort dan weer wel positief. En dat voor de derde keer op rij. Opvallend is voorts dat het personeelsbestand niet meer zo sterk afneemt. Maar de druk op het al dan niet aanhouden van eigen werknemers blijft erg groot. Dit staat in schril contrast met de toename van het jobaanbod in de rest van de economie. De concurrentie van en met goedkopere buitenlanders is nefast voor de tewerkstelling in de Vlaamse bouwbedrijven, klinkt het.

 

2016 scoort met een gemiddelde van 98,2 iets beter dan de voorgaande vier jaren. Het is van 2008 geleden – de algemene financiële en economische crisis begon in de tweede jaarhelft – dat het jaargemiddelde nog boven 100,0 uitsteeg.

 

32% van de Vlaamse bouwkmo’s heeft nu meer werk dan in het vorige kwartaal. 19% heeft er minder. Dat is aanzienlijk beter dan verwacht. In het vorige kwartaal dacht slechts 16% meer werk te hebben. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 22% een (verdere) stijging in het werkvolume terwijl 19% zich minder opdrachten ziet uitvoeren.

 

Net zoals de vorige keer is de situatie op langere termijn minder zeker. De orderboekjes zijn immers minder ver in de tijd gevuld. Als de opdrachten geleidelijk aan blijven komen, is dit geen ramp. Het geeft wel aan dat de klanten minder ver vooruit plannen en/of minder geduld hebben. Wie een schrijnwerker, schilder of installateur contacteert voor het laten uitvoeren van een werk, wil dat deze er ook snel aan begint.

Bronnen