Nieuws

NAV gaat voor een gezond (bouw)jaar

10 januari 2017

NAV zet in 2017 in op gezond (ver)bouwen. Dit aan de hand van een actualisatie en uitbreiding van de map ‘Bouw Gezond’ uit 2010. Deze vormt een leidraad met verschillende fiches die elk een aspect van (ver)bouwen, dat bijdraagt tot een gezond binnenmilieu, beknopt toelicht.

NAV zal deze, in samenwerking met VITO, actualiseren op het vlak van wetgeving, bouwnormen en voorschriften en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Er komen ook nieuwe fiches, onder meer over de correcte plaatsing van ventilatiemonden of schoorstenen, akoestische gevelisolatie en elektriciteitscabines.

 

NAV zal de map verspreiden en promoten, en krijgt voor dit project de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Nuttige links