Nieuws

Btw-tarief 12% voor privaat initiatief sociale huisvesting

16 januari 2017

Door middel van de programmawet 2017 is een fiscale stimulans ingevoerd om projectontwikkelaars en privé-investeerders aan te moedigen om woningen of wooncomplexen te realiseren en deze vervolgens te verhuren aan sociale actoren zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en SVK’s. Dat meldt CIB. Private initiatiefnemers kunnen vanaf 1 januari 2017 onder een aantal voorwaarden gebruik maken van het verlaagd BTW-tarief van 12%.

Van het verlaagd BTW-tarief van 12% kan vanaf 1 januari 2017 worden genoten voor een hele resem handelingen, op voorwaarde dat de woning(en) of woningcomplexen waarop deze betrekking hebben vervolgens voor een periode van minstens 15 jaar worden verhuurd aan een sociale instantie. Die instantie is verantwoordelijk voor de (onder)verhuur aan een huishouden met een woonbehoeftig profiel, teneinde de woning of het woningcomplex zo in te schakelen in het sociaal woonbeleid.

 

De lijst van sociale intermediairen is vrij uitgebreid en omvat onder meer de provincies en autonome provinciebedrijven, intercommunales en lokale besturen, de gewestelijke Woningfondsen en gemengde holdingmaatschappijen waarin de overheid een meerderheid heeft.