Nieuws

Veel vastgoedtransacties, te weinig grondige renovatiewerken

18 januari 2017

Alhoewel het Belgisch Notariaat op de Vlaamse vastgoedmarkt voor 2016 een groot aantal transacties heeft vastgesteld, blijft het aantal grondige renovaties van woningen ter plaatse trappelen. In 2012 piekte het aantal grondige renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist, nog tot ongeveer 20.000. Maar de jaren nadien schommelde het aantal vergunde woningrenovaties rond de 16.000 per jaar. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen we er op die manier nooit toe komen dat het Vlaamse woningpatrimonium tegen 2050 volledig gerenoveerd geraakt.

De vergunningen voor grondige woningrenovaties kennen de laatste jaren slechts zeer beperkte schommelingen, weet de VCB. Het ene jaar stijgen zij met 3 à 4% en het andere jaar dalen zij met 3 à 4%, zoals in 2016. De algemene tendens is een status-quo. Als deze tendens zich de komende jaren doorzet, zullen wij tegen 2050 nooit tot een veel energiezuiniger woningpatrimonium komen. Dat is nochtans de ambitie van de Vlaamse regering.

 

Momenteel wordt per jaar amper 0,7% van het Vlaamse woningpatrimonium grondig gerenoveerd. Dat percentage zou tot 2,5% per jaar moeten toenemen om tegen 2050 een veel energiezuiniger woningpatrimonium te krijgen.

 

Uit eerder onderzoek van de VCB is gebleken dat de overdracht van een woning het sleutelmoment vormt om tot een renovatie over te gaan. Maar de Vlamingen hebben de lage rente tot nu toe vooral gebruikt om woningen aan te kopen en nog onvoldoende om die te renoveren, klinkt het. Met het hoge aantal transacties in 2016 hoopt de VCB dat nieuwe steunmaatregelen, zoals de renovatiebonus, zullen aanslaan.

 

Tegelijk zijn nieuwe maatregelen nodig, vindt de VCB. "Met name om het aantal grondige renovaties in oudere appartementen in mede-eigendom te stimuleren is dringend nieuw wetgevend werk vereist. Om mede-eigenaars ertoe aan te zetten de bouwschil van deze appartementen grondig aan te pakken en ze bijvoorbeeld collectief te laten na-isoleren bestaan er momenteel twee hinderpalen: enerzijds de 3/4de meerderheid die daarvoor nodig is in de algemene vergadering van mede-eigenaars en anderzijds het gebrek aan financiële instrumenten waarover de mede-eigenaars beschikken om die investeringen te laten uitvoeren."