omgevingsvergunning

Gefaseerde invoering omgevingsvergunning: NAV rekent op gezond verstand overheden

20 januari 2017

Voor de implementatie van de omgevingsvergunning, voorzien op 23 februari 2017, heeft de Vlaamse regering de bal vandaag in het kamp van de provinciale en lokale overheden gelegd. Zij kunnen immers een uitzondering aanvragen om de (praktische) implementatie ervan uit te stellen, en dit maximaal tot 1 juni 2017. Architecten zijn echter wel reeds verplicht om vanaf 23 februari de digitale bouwaanvraag (DBA) te gebruiken. Het Omgevingsloket, met de integratie van het milieuluik, is echter nog een stap verder.

NAV rekent dan ook op gezond verstand bij de overheden. We hopen dat alle steden, gemeentes en provincies het uitstel aanvragen, zo niet wordt het voor architecten moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Het wordt echt lastig als er onduidelijkheid is over wanneer gemeente X overschakelt, en zeker als X dan nog eens een andere procedure gebruikt dan provincie Y. Bovendien is de digitale bouwaanvraag pas sinds december 2016 in alle gemeenten mogelijk. Het lijkt ons dan ook aanbevolen dat architecten nog voldoende tijd wordt gegund om eerst hiermee kennis te maken. Eerst leren stappen, dan leren lopen: als het voor de gemeentes mag, dan moet het ook voor de architecten kunnen.

Overgangsmaatregelen m.b.t. digitaal omgevingsloket maken het architecten niet gemakkelijk:

  • Steden, gemeentes en provincies kunnen uitstel vragen tot 1 juni 2017, maar zijn hiertoe niet verplicht
  • Architecten meteen verplicht om digitaal in te dienen via DBA
  • Testomgeving moet gebruikers kennis laten maken met nieuwe vergunningsaanvraag

De digitale bouwaanvraag is pas sinds december 2016 in alle gemeenten mogelijk. De volgende stap, naar het Omgevingsloket, zal voor de gemeenten een hele opgave en soms een heuse cultuuromslag betekenen. Daarmee wordt 2017 voor de omgevingsvergunning een overgangsjaar met de nodige hobbels en kuilen. Maar als alles uiteindelijk in de plooi valt, zal een uniforme administratieve afhandeling ons normaal ten goede komen. Dit echter op voorwaarde dat architecten de nodige duidelijkheid krijgen. De beste manier om dat te bekomen is dat het indienen en de behandeling van de aanvragen bij alle vergunningverlenende overheden op een uniforme manier gebeurt, ook in de overgangsperiode.

 

Steden, gemeenten of provincies kunnen met omgevingsloket wachten tot 1 juni 2017

 

  • Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten). Steden, gemeenten of provincies die evenwel de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, kunnen bij de minister een uitzondering bekomen en pas op 1 juni 2017 van start gaan met de nieuwe procedure. De bestaande procedures blijven dan geldig en de aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten sowieso digitaal worden ingediend.
  • Voor de zgn. Vlaamse projecten waarvoor de Vlaamse overheid in enige aanleg bevoegd is, is er geen uitstel mogelijk.
  • Ook zal het decreet handhaving omgevingsvergunning niet samen met de omgevingsvergunning in werking treden, maar wel op een nog onbepaalde latere datum.

 

Digitale Bouwaanvraag wordt verplicht

 

Op dit ogenblik is het digitaal indienen van een aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning via de DBA vrijblijvend en de digitale indiening blijft hierdoor relatief beperkt. Vanaf 23 februari 2017 zullen de omgevingsvergunningsaanvragen bij steden, gemeentes en provincies die daartoe een aanvraag doen, tot 1 juni 2017 nog steeds verlopen via de huidige stedenbouwkundige en milieuvergunningsprocedures en via de DBA. Alleen de overheden die geen aanvraag doen, gaan op 23 februari 2017 van start met het Omgevingsloket. Inhoudelijk zijn de aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige handelingen ongeveer identiek in de DBA als bij de omgevingsvergunning in het Omgevingsloket.

 

Voor architecten is het direct “voor echt”

 

Netwerk Architecten Vlaanderen zat ook reeds rond de tafel met de overheid, en formuleerde daarin de vraag de digitale dossiersamenstelling grondig te kunnen laten testen door architecten. Ook voor hen wordt dit immers een aanpassing waarop ze zich terdege willen voorbereiden. Daarom wordt voor de geïnteresseerden vanaf 23 februari 2017 een specifieke oefenomgeving opgezet die toelaat kennis te maken met de verschillende functionaliteiten en met de nieuwe aanpak. NAV vindt het jammer dat dit niet vroeger mogelijk was, en haalt ook aan dat het volgende maand voor architecten al meteen “voor echt” is.

 

NAV wil zijn architecten zo goed mogelijk voorbereiden op de transitie naar het Omgevingsloket, en vraagt daarom aan de Vlaamse Overheid om goed te communiceren, en voldoende tijd en mankracht te voorzien voor bijsturingen op basis van feedback vanop het terrein.