conjunctuur

Conjunctuurbarometer NAV toont stagnerende bouwmarkt

8 februari 2017

De jaarlijkse architectenbarometer van Netwerk Architecten Vlaanderen geeft een lauw beeld van de actuele bouwmarkt. Het aantal architecten dat bij nieuwbouw een daling van de omzet verwacht, is verminderd. Toch is de lang verhoopte heropleving nog niet in het verschiet. De meerderheid van de architecten verwacht in 2017 een status quo. Verder valt op dat de bouwkost voor woningbouw fel gestegen is ten opzichte van een jaar geleden.

476 architecten werkten mee aan het onderzoek waarbij vijf segmenten worden bekeken: de particuliere woningbouw, de residentiële en de niet-residentiële projectbouw, de sociale woningbouw en de overheidsprojecten. De enquête gebeurde in januari 2017.

 

In de nieuwbouwmarkt lijkt het ergste leed geleden, maar is er te weinig beweging om van een echte heropleving te spreken. Bijna de helft van de ondervraagden (zo’n 48%) verwacht dat over een jaar de omzet gelijk gebleven zal zijn; een jaar geleden was dit nog 44%. 37% geeft aan onvoldoende werk te hebben;  vorig jaar lag dit percentage nog zo’n 5 percent hoger. In de renovatiemarkt is de verwachting m.b.t. stagnatie nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig jaar (54% in 2017 bij 53% in 2016), net zoals het percentage ontwerpers dat zegt onvoldoende werk te hebben (28%).

 

Betaalbaar bouwen blijft uitdaging

 

Verder valt op dat het budget voor woningbouw de laatste jaren nog verder gestegen is. ‘Welk budget wordt vandaag gemiddeld gespendeerd aan een nieuwbouwwoning?’ was het gemiddelde antwoord vorig jaar nog 291.320 euro, bij 297.490 euro vandaag. De stijging is bij renovatie verhoudingsgewijs nog groter: van gemiddeld 140.903 euro naar 150.018 euro. Betaalbaar bouwen en verbouwen wordt de grootste uitdaging voor de volgende jaren.