Opinie

"De architect: opnieuw het kind van de rekening?"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 8 februari 2017

Omdat het omgevingsloket niet tijdig operationeel zal zijn, wordt de omgevingsvergunning in twee fases ingevoerd. Vanaf 23 februari moet u voor alle nieuwe dossiers de vergunning digitaal aanvragen via het digitale-bouwaanvraagloket. In juni gebeurt dan de overschakeling naar het omgevingsloket. Onlangs raakte echter bekend dat dit uitstel tot in juni enkel geldt voor overheden die hiertoe een aanvraag richten aan de bevoegde minister. Daarom plaatsen we toch wat voorbehoud bij ons aanvankelijk optimisme over deze overgangsmaatregel.

Positief is ongetwijfeld dat wij architecten wat ademruimte krijgen. Omdat de digitale bouwaanvraag pas sinds december 2016 in alle gemeenten mogelijk was, keken heel wat confraters de kat uit de boom. Daardoor hebben (te) veel architecten vooralsnog weinig tot geen ervaring met de procedure en de eigenheden van de digitale bouwaanvraag. Die achterstand overbruggen wordt sowieso een grote uitdaging, zodat enkele maanden extra welkom zijn. Ik kan alle NAV-leden alleen maar ten stelligste aanraden om zo snel mogelijk de tips & tricks onder de knie te krijgen. De overstap naar het omgevingsloket met de integratie van het milieuluik zal immers eens te meer de nodige studie en dus kostbare tijd vergen.

 

Toch maakt deze overgangsmaatregel het er voor architecten niet gemakkelijker op. Steden, gemeentes en provincies kunnen immers uitstel aanvragen, maar voor architecten wordt de digitale bouwaanvraag wel al verplicht vanaf 23 februari. Bovendien hopen we dat er met deze overgangsmaatregel geen omgevingsvacuüm ontstaat. Het wordt voor architecten immers pas echt lastig als er geen uniformiteit is tussen de verschillende overheden over wanneer ze overschakelen, en ze dus bij elke aanvraag opnieuw moeten gaan checken hoe het zit.

 

NAV rekent daarom op gezond verstand bij de overheden. We hopen dat alle steden, gemeentes en provincies het uitstel aanvragen, zo niet wordt het voor architecten moeilijk om door de bomen nog het bos te zien.

 

Ook voor de gemeenten zal het een hele opgave en soms een heuse cultuuromslag betekenen. Daarmee wordt 2017 voor de omgevingsvergunning een overgangsjaar met de nodige hobbels en kuilen. Maar als alles uiteindelijk in de plooi valt, zal een uniforme administratieve afhandeling ons normaal ten goede komen. Hands on dus, in de hoop dat de chaotische toestanden met de digitale vergunning en de integratiepijnen van stedenbouw- en milieuaspecten over afzienbare tijd tot het verleden behoren.