Opinie

"Gedaan met gedateerd wonen?"

Eric Cloes, hoofdredacteur Ik Ga Bouwen • 20 februari 2017

Ik Ga Bouwen-hoofdredacteur Eric Cloes werpt een kritische blik over enkele cijfers over de Belgische woningen en hekelt het gebrek aan langetermijnvisie van de regionale overheden.

Slechts 4% van de Belgen is gehuisvest in een woning jonger dan tien jaar. Dat is de voornaamste conclusie van een onderzoek dat de FOD Economie in 2011 verrichtte en waarvan de resultaten begin vorig jaar zijn bekendgemaakt.

 

Tussen andere resultaten stellen we een sterke stijging vast van het aandeel van appartementen versus huizen, zoals ook blijkt uit de evolutie van de vergunningsaanvragen de afgelopen twintig jaar: tussen 1996 en 2014 is het aantal nieuwe appartementen verdubbeld (van 16.893 naar 32.579 appartementen per jaar) terwijl het aantal nieuwe eengezinswoningen daalde met bijna 30% (van 31.631 naar 22.211 woningen per jaar). Tegelijk daalde de gemiddelde oppervlakte van een nieuwe woning van 129 m² in 1996 naar 96 m² in 2014.

 

Geen coherente strategie

 

Deze momentopname van de markt bevestigt - voor zover dat nog nodig was - dat een individuele nieuwbouw voor de overgrote meerderheid niet langer haalbaar is: dure bouwgronden, extra kosten in verband met energie-eisen, terughoudendheid van de banken om het volledige investeringsbedrag te lenen, administratieve rompslomp, herziening van de woonbonus, weinig aanmoedigende fiscaliteit ...

 

Ondanks deze alarmerende vaststellingen en de verbintenissen van ons land op de recente klimaatconferentie lijken de regionale overheden er maar niet in te slagen een coherente strategie op lange termijn te ontwikkelen om nieuwbouw en energierenovatie te ondersteunen.