conjunctuur

Conjunctuurbarometer NAV en UWA toont stagnerende bouwmarkt

24 februari 2017

Meer dan 1.000 architecten namen deel aan de architectenbarometer van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en Union Wallonne des Architectes (UWA). De barometer geeft een lauw beeld van de actuele bouwmarkt. Het aantal architecten dat bij nieuwbouw een daling van de omzet verwacht, is verminderd. Toch is de lang verhoopte heropleving nog niet in het verschiet. De meerderheid van de architecten verwacht in 2017 een status quo. Verder valt op dat de bouwkost voor woningbouw fel is gestegen.

1.142 architecten werkten mee aan het onderzoek waarbij vijf segmenten worden bekeken: de particuliere woningbouw, de residentiële en de niet-residentiële projectbouw, de sociale woningbouw en de overheidsprojecten. De enquête gebeurde in januari en februari 2017.

 

In de nieuwbouwmarkt lijkt het ergste leed geleden, maar is er te weinig beweging om van een echte heropleving te spreken. Bijna de helft van de ondervraagden (zo’n 47%) verwacht dat over een jaar de omzet gelijk gebleven zal zijn (48% in Vlaanderen, 46% in Wallonië). Eenzelfde percentage geeft aan onvoldoende werk te hebben (37% in Vlaanderen, 57% in Wallonië). In de renovatiemarkt is de verwachting m.b.t. stagnatie nagenoeg hetzelfde gebleven als vorig jaar (54% in Vlaanderen, 57% in Wallonië). Het percentage ontwerpers dat zegt onvoldoende werk in het renovatiesegment bedraagt 37,5% (28% in Vlaanderen, 47% in Wallonië).

 

Betaalbaar bouwen blijft uitdaging

 

Verder valt op dat het budget voor woningbouw de laatste jaren nog verder gestegen is. Op de vraag ‘Welk budget wordt vandaag gemiddeld gespendeerd aan een nieuwbouwwoning?’ bedraagt het gemiddelde antwoord 286.942 euro. Het gemiddelde budget in Vlaanderen bedraagt 297.348 euro, in Wallonië 276.537 euro.

Ook bij renovatie is er een groot verschil tussen Vlaanderen en Wallonië. Het renovatiebudget bedraagt in Vlaanderen 149.867 euro versus 136.989 euro in Wallonië. Betaalbaar bouwen en verbouwen wordt de grootste uitdaging voor de volgende jaren.

 

Nog een aantal opvallende verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië

 

  • In Vlaanderen heeft 32% van de architecten 1 tot 5 projecten in de woningbouw per jaar. In Wallonië bedraagt dit percentage 55%.
  • De huidige omzet inzake nieuwbouw is voor 57% van de Franstalige architecten onvoldoende (tegenover 37% voor de Vlaamse architecten).
  • De huidige omzet inzake renovatie is voor 47% van de Franstalige architecten onvoldoende (tegenover 28% voor de Vlaamse architecten).
  • De huidige omzet inzake appartementsbouw is voor 52% van de Franstalige architecten onvoldoende (tegenover 31% voor de Vlaamse architecten).

 

Algemene conclusie: de architect in Wallonië heeft het vandaag nog moeilijker dan zijn collega in Vlaanderen en is hij somberder gestemd voor het komende jaar.