Opinie

"Master, wat is uw plan?"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 1 maart 2017

De Vlaamse Overheid wil tegen 2050 alle bestaande woningen even energiezuinig maken als de nieuwe. Daarom overweegt ze de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel: de renovatieadviseur. Ingebed in gesubsidieerde instanties, zouden die (bijna) gratis advies verlenen: een renovatieplan maken met timing, meetstaten opstellen, kostenramingen maken, energiebesparingen berekenen, de werken begeleiden... Klinkt u bekend in de oren?

Deze adviseur zal een wonderwoman of superman moeten zijn dit om zonder uitgebreide vorming en ervaring tot een goed einde te brengen. Een ander heikel punt is dat de focus hierbij grotendeels op het aspect energie ligt. Daardoor blijven een heleboel andere, minstens even essentiële vragen compleet buiten beeld. Nodig is een volledige masterplanaanpak met aandacht voor álle aspecten: de bouwfysische staat van de woning, de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, hergebruik van ruimte, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen, een optimale kosten-batenanalyse...

 

Ons advies? Wijs woningeigenaars de weg naar de vele reeds aanwezige, onafhankelijke en bekwame adviseurs op de bouwmarkt. Wij architecten, al jaren gerodeerd in de renovatiemarkt, voelen ons in elk geval geroepen om elke particulier met onze conceptuele, bouwfysische, energetische, ... skils bij te staan, ook bij niet-vergunningsplichtige werken. De bouwmarkt zit niet te wachten op nog een extra speler op de al overbevolkte vastgoedmarkt. Zo verdwijnen de premies, fiscale voordelen en andere financiële ondersteuningsmaatregelen, die de overheid hiervoor vrij maakt, niet in het beruchte intergalactische zwarte gat, samen met de broeikasgassen die we net willen voorkomen.

Bronnen
  • DIMENSION 43