Nieuws

NAV eist onmiddelijke bijsturing digitale bouwaanvraag

30 maart 2017

U hebt massaal gereageerd op onze enquête i.v.m. de problemen met de digitale bouwaanvraag van vorige week maandag. Meer dan 1.200 architecten werkten mee, samen goed voor meer dan 125 bladzijden met suggesties en opmerkingen. NAV had hierover deze week al een spoedoverleg met het kabinet en de administratie, en rekent op snelle, concrete antwoorden.

Verkeersinfarct op de digitale snelweg

Een greep uit de resultaten

 

Zo’n 80% van de architecten die reeds ervaring heeft met de digitale bouwaanvraag, ondervond problemen. Onder die 80% moest 15% de poging om in te dienen zelfs staken.

 

Maar liefst 92% van de architecten die problemen hebben, sakkeren bij het invullen:

  • de toegang lukt niet (30%)
  • het platform werkt te traag (67%)
  • er zijn foutmeldingen met gegevensverlies (70%)
  • het opladen van de bestanden gaat te traag (45%)


Architecten vinden het ook vervelend dat zij als contactpersoon tussen bouwheer en administratie medeverantwoordelijk worden geacht voor de problemen.


Dringend actie nodig


Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden, temeer daar contractuele afspraken door laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen.

NAV heeft de bevindingen uit de enquête daarom deze week met spoed aangekaart bij minister Schauvliege, en dringt aan op bijsturingen:

 

  1. Vooreerst moet werk gemaakt worden van de stabiliteit en performantie van het platform. Bijkomende investeringen in servers en uploadsnelheden zijn nodig.
  2. Vervolgens is het noodzakelijk te voorzien in een uitzonderingsmechanisme. Wanneer de architect door overmacht in de onmogelijkheid is om een digitale bouwaanvraag in te dienen, dan moet het mogelijk zijn om deze alsnog analoog op papier in te dienen.
  3. De helpdesk bij de Vlaamse administratie dient uitgebreid en versterkt te worden. Een betere informatie-uitwisseling met de groep van architecten moet veel voorkomende problemen kunnen verhelpen.
  4. NAV vraagt tenslotte een permanent en intensief overleg tussen de Vlaamse overheid en NAV om snel te kunnen inspelen op de problemen waarop architecten tijdens de DBA-procedure stoten.


Op die manier moet de DBA vlotter kunnen verlopen. Het moet de overheid ook in staat stellen de start van de omgevingsvergunning (voorzien voor 1 juni) in betere omstandigheden te laten verlopen.

Netwerk Architecten Vlaanderen bundelt alle klachten, vragen en verzuchtingen en legt die voor aan het kabinet en de administratie. NAV vraagt de minister om snel met concrete antwoorden te komen en paal en perk te stellen aan de onaanvaardbare schade die architecten en bouwheren door de huidige problemen oplopen. Indien de problemen niet meteen kunnen worden opgelost, dan moet men tijdelijk aanvragen op papier terug toelaten.