Architectuur

Bijgaardehof wordt grootste cohousingproject van het land

10 april 2017

De voormalige Malmarfabriek in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe bestemming als collectief woonproject, meldt Bouwkroniek. In ‘Bijgaardehof’ zal plaats zijn voor 57 woningen en een wijkgezondheidscentrum, wat van Bijgaardehof meteen het grootste cohousingproject van het land maakt. Architectenbureau Bogdan & Van Broeck vertaalde de ideeën van de toekomstige bewoners naar een masterplan.

Beeld: sogent

De voorbije jaren kreeg de oude Malmarsite onder impuls van zowel sogent als de stad al een serieuze heropleving. De herbestemming van het fabrieksgebouw wordt het sluitstuk van de transformatie van de site.

 

Voor de opmaak van het masterplan stelde sogent vorig jaar het ontwerpteam Bogdan & Van Broeck aan. Dit is het architectenbureau van Oana Bodgan en Leo Van Broeck, de huidige Vlaamse Bouwmeester. Het team integreerde het industriële verleden van de site met de kenmerkende bakstenen muren en typerende sheddaken in een hedendaags, ingetogen en architecturaal verantwoord geheel.

 

Dit creëert een uniek en sfeervol karakter, passend bij de historiek van de plek. In sterke dialoog tussen de ontwerppartners Bogdan & Van Broeck, Land, Ney en VK, de toekomstige bewoners en alle betrokken partijen wordt er voor gezorgd dat de site optimaal verbonden wordt met de omgeving.

 

“Het Bijgaardeproject toont aan hoe een stad vanuit haar sturende rol als projectregisseur kan zorgen voor de synergie tussen brownfieldontwikkeling en de creatie van stadsnatuur gecombineerd met kwalitatieve verdichting en maatschappelijke meerwaarde. Collectief opdrachtgeverschap is een geschikt instrument voor het verdichten en ontsnipperen van Vlaanderen. Het participatietraject van het Bijgaardeproject toont aan dat het cruciaal is om zo vroeg mogelijk in het voortraject alle belanghebbenden maximaal te informeren en inzicht te geven in alle aspecten van het project”, geeft Leo Van Broeck mee.