digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

10 april 2017

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket. Een en ander werd vorige week toegelicht aan NAV tijdens een onderhoud op het kabinet. NAV is tevreden dat eindelijk gehoor wordt gegeven aan de zeer talrijke verzuchtingen van haar leden. De tijdelijke sluiting van het loket gedurende enkele dagen was immers slechts het topje van de ijsberg. Sinds de heropening bleef het klachten regenen van gebruikers die geen verandering in de werking merken t.o.v. vóór de sluiting. NAV blijft waakzaam en waarschuwde de minister dat de grote problemen het vertrouwen in een goede opstart van het omgevingsloket dreigen te hypothekeren. We vragen om garanties dat er daar een betere voorbereiding zal zijn en een hogere investering in de ondersteunende ICT. Zoniet moet, zeker gezien de voorziene timing op 1 juni 2017 en dus net voor het bouwverlof, de invoering terug uitgesteld worden.

1. Maatregelen voor de digitale bouwaanvraag

 

Op woensdag 5 april publiceerde het Departement Omgeving een Aanvullende Technische Richtlijn voor het indienen van aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning via het loket 'Digitale Bouwaanvraag' (DBA). Voor uitzonderlijke gevallen wordt een tweede, gemengde vorm van dossiersamenstelling toegelaten:

  • de architect-ontwerper voert een minimum aan digitale gegevens in via DBA en dient dit in.
  • de bijhorende documenten mogen tijdelijk en voor uitzonderlijke gevallen op analoge manier, m.a.w. op papier, worden bezorgd.
  • dossiers met een gemengde dossiersamenstelling kunnen verder analoog behandeld worden.

 

Dit geldt voor het gros van de aanvragen op gemeentelijk niveau, met uitzondering van enkele gemeenten die nu al zijn overgeschakeld of binnenkort op de omgevingsvergunning overschakelen. Meer details in punt 2 hieronder.

 

2. Maatregelen voor het omgevingsloket: USB-stick of WeTransfer

 

Op dinsdag 4 april publiceerde het Departement Omgeving een Technische richtlijn voor dringende omgevingsvergunningsdossiers. Aanvragen zullen nog steeds via het omgevingsloket moeten gebeuren, maar de bijhorende documenten mogen tijdelijk en voor uitzonderlijke gevallen via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd.

Dit geldt dus voor:

  • Het omgevingsloket is al sinds 23 februari in voege voor bouw- en milieuvergunningsaanvragen bij de provincies, het Vlaams gewest en volgende gemeenten: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden.
  • M.b.t. aanvragen bij andere gemeentes gaat dit pas later van start. Zij vroegen immers uitstel aan: Beersel start op 18 april 2017, Diest op 2 mei 2017 en al de rest start op 1 juni 2017.

Netwerk Architecten Vlaanderen blijft alle klachten, vragen en verzuchtingen bundelen en voorleggen aan het kabinet en de administratie.

 

Meer info en het antwoord op een aantal FAQ’s vindt u hier.