Nieuws

'Tussen droom en daad… staat een verdrievoudiging van te renoveren woningen'

13 april 2017

Een evenwichtig beleid dat energetische renovatie of vervangnieuwbouw niet afremt maar aanmoedigt. En de nodige stimulansen biedt om heel wat verdichtingsprojecten uit het slop te trekken. Dat is de inzet van een toekomstig ruimte- en woonbeleid in Vlaanderen, vindt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). 'Slimme locatie' is het nieuwe codewoord, maar de impact van 19de eeuwse spoorinfrastructuur lijkt vandaag te groot in de plannen die stilaan het beleidskader vorm geven, klinkt het.

Foto: Paul Hermans

Naast de immense uitdaging om het verouderde Vlaamse woningpatrimonium de urgente, energetische facelift te geven die het nodig heeft – 2,65 miljoen te renoveren/vervangen wooneenheden tegen 2050 – lijken de locaties die vandaag de stempel ‘slim’ meekrijgen samen te vallen met de Vlaamse ruit en een reeks collectieve vervoersknooppunten.

 

De VCB duidt die punten aan op een kaart met fijn stof concentraties in Vlaanderen. Het lijkt opportuun om o.a. gezondheid, stilte en groen eveneens op te nemen in de overweging om al dan niet verder te investeren in voorzieningen en infrastructuur in een regio met stijgende bevolking. “Weloverwogen, planmatige verdichting vergt tijd en voorbereiding, niet het minst rond mobiliteit en groenvoorziening”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB