omgevingsvergunning

Architecten vragen om uitstel voor omgevingsvergunning

21 april 2017

Architecten maken zich grote zorgen over de volledige overschakeling op de omgevingsvergunning op 1 juni 2017. Het voortraject daarvan, op minder dan 30 werkdagen van 1 juni, wekt weinig vertrouwen over een goede voorbereiding.

Het loket van de digitale bouwaanvraag (DBA) werkt vandaag, een goede 2 maanden na de inwerkingtreding van de verplichte digitale indiening voor professionele aanvragers, nog steeds bijzonder moeizaam. Uit verklaringen van de projectleider dinsdag in het Vlaams Parlement blijkt bovendien dat men vandaag ook aan de systeemarchitectuur van het omgevingsloket (OMV), dat naar men zegt nog veel complexer zou zijn, nog duchtig aan het sleutelen is. Langs het OMV-loket zullen bovendien nog veel meer aanvragen passeren dan langs het DBA-loket, want de omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning én de milieuvergunning. Bovendien blijkt nu dat onafgewerkte bouwaanvragen in het DBA-loket niet zullen kunnen worden overgezet naar het omgevingsloket. Beroepsvereniging Netwerk Architecten Vlaanderen vraagt daarom om een uitstel van de verplichte inwerkingtreding van de omgevingsvergunning en een overgangsperiode waarin het loket van de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket naast elkaar kunnen werken.

 

Meer dan kinderziektes

 

Dinsdag antwoordde minister Schauvliege op vragen van vier Vlaams parlementsleden i.v.m. de problemen met zowel de digitale bouwaanvraag als de omgevingsvergunning. Ook de projectleider van de digitale bouwaanvraag kwam er aan het woord. “Dat systeem (de omgevingsvergunning) heeft een veel complexere inhoud(…)”, klonk het. “Wat de omgevingsvergunning betreft, zijn er aanpassingen bezig. (…) Wanneer onze dienstenleverancier erin slaagt om tegen 1 juni die omslag te maken, beschikken we wel degelijk over de performantie die we nodig hebben om op dat moment correct te kunnen werken.”

 

Voor beroepsvereniging Netwerk Architecten Vlaanderen is die voorwaardelijke wijs echter niet voldoende. Indien men geen garanties kan geven dat het systeem voldoende performant zal zijn op wat traditioneel de drukste periode van het jaar is voor bouwaanvragen, dan moet men de (verplichte) inwerkingtreding uitstellen.


Sommige gemeentes weigeren uitzonderingen toe te staan

 

Het gebruik van de digitale bouwaanvraag is sinds 23 februari van dit jaar verplicht voor architecten. Het omgevingsloket is vandaag enkel verplicht op provinciaal en Vlaams niveau en in een zeer beperkt aantal gemeenten. Beide systemen kampen echter met grote problemen die verder gaan dan wat kinderziektes. Ook de administratie erkent dit want ze introduceerde begin april de mogelijkheid om een uitzondering toe te staan en de plannen via WeTransfer of USB-stick te bezorgen (OMV) of op papier (DBA). Maar zelfs dat is op een aantal plaatsen een maat voor niets. Zo weigeren bepaalde gemeenten de uitzonderingen toe te staan omdat die volgens hen haaks staat op de wetgeving. Op vragen hierover gaf de minister dinsdag slechts zeer beperkt antwoord, of klonk het dat het inderdaad aan de steden en  gemeentes is om te beoordelen of een uitzondering aan de orde is. Architecten maken zich dan ook grote zorgen over de rechtsgeldigheid van uitgereikte vergunningen en vragen aan de minister om hier duidelijkheid in te scheppen.

 

NAV steunt daarnaast de vraag van Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) om een crisiscel op te richten die permanent en intensief overlegt tussen de Vlaamse overheid en stakeholders zoals NAV, VMX en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), om zo de vele ruis op de communicatie weg te werken.