Opinie

"In God we trust"

Kati Lamens, voorzitter NAV • 3 mei 2017

“We vertrouwen elkaar niet meer”, bond de nestor van de Nederlandse politiek, Jan Terlouw, onlangs de kat de bel aan. Zijn analyse is hard maar correct. Jammer genoeg is ze ook van toepassing op onze vastgoedsector.

Kopers en bouwheren zijn erg sceptisch, blijkt uit een recent imago-onderzoek bij 2000 Belgen. Vooral het gebrek aan goede en betrouwbare informatie blijkt een pijnpunt. Slechts drie spelers slagen erin boven dat moeras van wantrouwen uit te stijgen: de notaris, de landmeter en de architect.


Dat wij in een adem worden genoemd met de notaris, is eigenlijk logisch. Net zoals de notaris heeft de wetgever ons een taak van openbaar belang toebedeeld. Als onafhankelijke adviseur beschermen wij de belangen van de bouwheer en staan we er mee garant voor dat ons gebouwde patrimonium beantwoordt aan hygiënische en veiligheidsvereisten.


Maar tegelijkertijd is er een wereld van verschil tussen de manier waarop de overheid ons en de notaris behandelt. De notaris kreeg van de wetgever een apart statuut dat vergelijkbaar is met dat van een ambtenaar, en dat wordt bekrachtigd met wettelijk vastgelegde tarieven voor zijn tussenkomst.

 

Wij architecten zitten in een veel moeilijker parket. De overheid is van mening dat wij een taak van openbare orde vervullen, maar vindt het niet meer dan normaal dat wij die opdracht invullen op een markt waar de vrije concurrentie heerst. Het gevolg is dat de financieel sterkste spelers de kaarten uitdelen en dat onze tarieven louter afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Daardoor belanden wij in een spagaat dat zelfs Kim Clijsters in haar beste dagen niet kon overbruggen.


De oplossing ligt nochtans voor de hand. De overheid kan ook voor ons architecten vaste tarieven bepalen. Europees is dat perfect mogelijk. Het zou ons in staat stellen onze klanten nog beter te informeren, in hun én in het algemene belang. Wedden dat Jan Terlouw het ook zou toejuichen?

Bronnen
  • NAV News 87