Nieuws

Nieuw KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren gepubliceerd

9 mei 2017

Op 9 mei 2017 is het KB 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit nieuwe KB kadert in de algehele herziening van de overheidsopdrachtenwetgeving ingevolge de nieuwe Europese Richtlijnen (2014/24/EU en 2014/25/EU van 26 februari 2014). Hierdoor zal de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 [1] worden vervangen door de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 [2] (gepubliceerd op 14 juli 2016). Dit KB van 18 april 2017 zal op haar beurt het KB van 15 juni 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren [3] vervangen en de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren bevatten.

De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, met inbegrip van het nieuwe KB plaatsing klassieke sectoren, is voorzien op 30 juni 2017 .[4]

 

 

[1] Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, BS 15 februari 2007.

 

[2] Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, BS 14 juli 2016.

 

[3] BS 9 augustus 2011.

 

[4] Art. 133 KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 9 mei 2017.