Enquête

Hoe gaat het met de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning?

11 mei 2017

We hebben opnieuw uw input nodig over de werking van de loketten van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. Merkt u verbetering sinds onze eerste enquête op 23 maart, of niet? Klik op de link onder de foto en laat het ons weten.

Waarom een nieuwe enquête?


Al sinds de verplichting vanaf 23 februari 2017 is de werking van het digitale bouwaanvraagloket (DBA) zeer moeizaam. Ook over het omgevingsloket (OMV) bereiken ons steeds meer klachten.

Medio april kon NAV een aantal bijsturingen bekomen. Maar niet alle overheden staan dit toe. Bovendien is de werking van de loketten zelfs in een afgeslankte versie niet zonder problemen.
Ook de afgelopen weken bleven we klachten ontvangen. Onlangs nog was het loket een aantal dagen opnieuw helemaal niet meer bereikbaar. Dat is vandaag, op minder dan 20 werkdagen van 1 juni, weinig geruststellend.


Minister Schauvliege blijft Oost-Indisch doof


NAV maakt zich grote zorgen over het OMV, dat een nog complexere structuur heeft en een nog grotere toestroom van dossiers zal moeten verwerken. Vanaf 1 juni wordt het gebruik hiervan voor nieuwe aanvragen verplicht.

Op 18 april verklaarde de projectleider in het Vlaams Parlement dat men ook aan de systeemarchitectuur van het OMV nog duchtig aan het sleutelen was.


“Het loket werkte in een eerste fase met dezelfde webservices (…) Op het ogenblik is onze dienstleverancier bezig de loketwerking te optimaliseren, zodat de performantie op het gewenste niveau komt en we alle gebruikers veel betere responstijden kunnen bieden..” (….) Wat de omgevingsvergunning betreft, zijn er aanpassingen bezig. (…) Wanneer onze dienstenleverancier erin slaagt om tegen 1 juni die omslag te maken, beschikken we wel degelijk over de performantie die we nodig hebben om op dat moment correct te kunnen werken.”


Garanties over de performantie hebben we dus niet gekregen. NAV vroeg daarom op 21 april al om het verplichte gebruik van het OMV uit te stellen en een overgangsperiode tussen DBA en OMV te voorzien.

Minister Schauvliege wil niet op deze vraag ingaan. Men doet de klachten af als tijdelijk en belooft beterschap, maar telkens opnieuw duiken er nieuwe problemen op.


Opnieuw uw input nodig om druk hoog te houden


NAV blijft de druk hoog houden. Graag willen we de problemen voor een tweede keer op een objectieve manier in kaart brengen.

Mogen we om uw massale medewerking vragen?
U hoeft enkel een korte enquête met meerkeuzevragen in te vullen.

Het invullen ervan duurt amper vijf minuten.

Met uw input trekken we dan opnieuw aan de alarmbel bij de bevoegde overheid.