Nieuws

Digitale bouwaanvraag: NAV stelt minister in gebreke

Pieter De Groote • 16 mei 2017

Vorige week stuurden we u een opvolgingsenquête i.v.m. de loketten van de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning. U reageerde opnieuw massaal. Zo’n 694 architecten namen deel. De resultaten zijn helaas weinig bemoedigend.

1. De problemen met het loket van de digitale bouwaanvraag raken niet opgelost.

 

- 99% van de gebruikers ervaart problemen

- 78% van die gebruikers ervaart die problemen als fundamenteel

 

2. De eerste gebruikerservaringen met het loket van de omgevingsvergunning, die vanaf 1 juni verplicht wordt, zijn weinig hoopgevend.

 

- 21 % van de respondenten heeft er reeds ervaring mee

- 95% van hen ervaart problemen

- 80% ervaart die als fundamenteel


NAV heeft bevoegd minister Joke Schauvliege daarom formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.

 

Niettegenstaande de vele inspanningen van de administratie en de softwareleveranciers voor zowel het loket van de digitale bouwaanvraag als het loket van de omgevingsvergunning, moeten we vaststellen dat de overheid er niet in slaagt om een stabiel en performant platform aan te leveren.

 

Deze situatie is voor architecten onaanvaardbaar geworden. Er wordt een groot economisch verlies geleden. Niet alleen omwille van het vele tijdverlies en verloren inspanningen, maar ook omdat contractuele afspraken door laattijdige of niet-indiening van de aanvraag niet kunnen worden nagekomen. Ook de imagoschade voor de architect is enorm.

 

Indien de bevoegde diensten er niet in slagen in een performant en stabiel platform te voorzien, zullen wij ons genoodzaakt zien een juridische procedure te starten om de geleden schade vergoed te zien.

 

Daarnaast, gezien het omgevingsloket de facto onwerkbaar is en al zeker niet performant, en de minister bovendien geen garantie kan geven voor een gedegen oplossing, vragen wij haar nogmaals om de algemene invoering van de omgevingsvergunning, voorzien op 1 juni, uit te stellen.