Opinie

"Welke bom tikt het hardst?"

Pixii – Kennisplatform Energieneutraal Bouwen • 17 mei 2017

Als Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, slaakt Pixii een zeer diepe zucht bij het artikel ‘Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen’ dat onlangs verscheen in NAV News. Hieronder laten we hen aan het woord.

Foto: Pixii

De ideale wereld is niet enkel een Canvas-programma, wel een verhaal waarbij mensen, bedrijven en overheden energie-efficiëntie op de menukaart zetten. De beste energie blijft immers diegene die je niet gebruikt. Samen proberen we de impact op het leefmilieu zo laag mogelijk te houden, met aandacht voor de vele ingrediënten: materialen, levenscycli van materialen én gebouwen, een lange levensduur, hergebruik, herbestemming, ruimtegebruik... Daarvoor is ‘samenwerken’ het recept voor ondernemend België en ons kennisplatform.

 

De nieuwe marketingtruc?

 

Alleen is het verdomd jammer dat de ene goede kok in de keuken de andere verwijt dat hij de “lepel” niet weet hangen. Terwijl we juist met z’n allen moeten samenwerken om kwaliteitsvol en duurzaam bouwen op de menukaart te zetten. Het rekenmodel, gebaseerd op de PHPP, berekent vandaag enkel de energie-efficiënte en niet de milieu-impact van de materialen.

 

Maar de titel ‘Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen’ gebruiken – terwijl dit artikel hier niét over gaat – is misleidend en creëert desinformatie. Desinformatie, de nieuwe marketingtruc? Zucht. Eigenlijk doelt de geïnterviewde niet op passiefgebouwen – die passiefgebouwen, dat zijn eigenlijk de Brusselse BEN-woningen – wel stelt hij dat sommige materialen en uitvoeringstechnieken op onze menukaart vragen oproepen in het verhaal van hergebruik.

 

9 op de 10 gebruikt PUR/PIR


De puntjes op de i. Bij meer dan 90% van nieuwe residentiële bouwprojecten wordt PUR/PIR toegepast als muurisolatie. Zo blijkt uit het onderzoek ‘InfoConstruct’ van Essencia Marketing dat jaarlijks uitgevoerd wordt met 1000 werfbezoeken bij een representatief staal van residentiële bouwprojecten. Er had in dat opzicht dus evengoed kunnen staan: “BEN-gebouwen zijn tikkende tijdbommen” of ook “Goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwen zijn tikkende tijdbommen”. Zouden jullie dit als titel opnemen? Wellicht niet.

 

Hergebruik van materialen, ondernemerschap waarbij er gekeken wordt naar de totale impact op ons leefmilieu, innovatieve ideeën die een oplossing bieden voor maatschappelijke en technische problemen en drempels in de bouwsector…  Applaus. Wij zijn pro. Meer nog: wij zijn een drijvende kracht. Maar laten we vooral samenwerken om de juiste ingrediënten en precieze verhoudingen te vinden, om kwaliteitsvol af te werken… Laten we met z’n allen samenwerken aan het gebouwenpark van de toekomst en elkaar feliciteren voor elke stap in de goede richting.