Nieuws

Ook stad Antwerpen stelt minister Schauvliege in gebreke i.v.m. digitale bouwaanvraag

18 mei 2017

Sinds half maart 2017 ervaren de klanten problemen om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het Vlaams omgevingsloket. De tijdelijke technische maatregel die op 5 april 2017 door de Vlaamse adminstratie werd aangekondigd om deze technische problemen het hoofd te bieden bleek niet voldoende. Naast NAV stelt dus ook de Stad Antwerpen de bevoegde minister in gebreke.

Foto: Paul Hermans

Sinds einde maart tot 26 april 2017 had de dienst stedenbouwkundige vergunningen geen toegang meer tot het Vlaams uitwisselingsplatform voor bouwaanvragen en kwamen er geen geen dossiers meer in het stedelijk dossiersopvolgingssysteem terecht. Het gevolg hiervan was dat er inmiddels 240 dossiers zijn waarvan de termijn voor volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring reeds lopende was zonder dat de stad de dossiers kon onderzoeken. De starttermijn van deze dossiers ligt tussen 14 maart 2017 en eind april 2017.