omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning: algemene invoering uitgesteld tot 2018

24 mei 2017

Vorige week stelde NAV samen met 560 van uw collega’s Vlaams minister Schauvliege in gebreke omwille van de aanhoudende problemen met de digitale bouwaanvraag (DBA) en het omgevingsloket (OMV). Onze ingebrekestelling was gebaseerd op een bevraging waar meer dan 700 architecten aan deelnamen. Voor NAV en haar leden was, na maanden economisch verlies en imagoschade voor de architect, de maat vol. En naast NAV stelde ook de Stad Antwerpen de bevoegde minister in gebreke.

Daags na de ingebrekestelling werd NAV op het kabinet ontvangen. Een aantal mogelijke noodmaatregelen werd besproken. En het kwam ook tot een aantal interpellaties in het Vlaams Parlement. Zowel Axel Ronse (N-VA) als Lode Ceyssens (CD&V), Lydia Peeters (Open Vld) en Bruno Tobback (sp·a) vroegen om uitleg en om afdoende noodmaatregelen, maar opnieuw zonder concreet antwoord. 

Na aandringen door NAV werd het vandaag geagendeerd in het Vlaams Parlement en werd er bij hoogdringendheid een decreet gestemd 'houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning', meer bepaald voor een uitstel van de algemene invoering van de omgevingsvergunning tot 1 januari 2018. De stemming dateert van na 17u, maar we hielden er toch aan u dit al mee te delen. 


Wat betekent dit concreet? 
 

  • Hier blijft het omgevingsloket in voege:

Het omgevingsloket is al sinds 23 februari in voege voor bouw- en milieuvergunningsaanvragen bij de provincies, het Vlaams gewest en volgende gemeenten: Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden.
Beersel is hiermee gestart op 18 april 2017 en Diest op 2 mei 2017.

 

  • Alle andere gemeenten vroegen uitstel aan tot 1 juni 2017. Dit uitstel wordt nu verlengd tot 1 januari 2018.

Noot: check steeds bij uw gemeente voor lokale uitzonderingen, ook m.b.t. de zogenaamde 'Aanvullende technische richtlijn'.

 

Standpunt NAV 

 

NAV is tevreden dat eindelijk gehoor wordt gegeven aan de zeer talrijke verzuchtingen van haar leden. Uiteraard ijveren wij voor een performant loket in álle gedaantes, of het nu DBA of OMV betreft. Maar gezien de grote twijfels over de voorbereiding van het omgevingsloket en de aanvankelijk voorziene timing voor indiensttreding zo kort voor het bouwverlof, lijkt een uitstel ons de enige juiste beslissing en de minst slechte oplossing. 

NAV blijft waakzaam. Ook de problemen met de digitale bouwaanvraag zijn nog niet allemaal opgelost. Dat blijft een domper zetten op het vertrouwen in een goede opstart van het omgevingsloket. We blijven daarom om garanties vragen voor een betere werking van het OMV-loket en een hogere investering in de ondersteunende ICT. Alleen zo kan op 1 januari 2018 het omgevingsloket eindelijk onder een goed gesternte van start gaan. 

NAV zal haar leden de komende dagen en weken verder blijven informeren. 

Hulp nodig? 

 

Voor technische bijstand kan u terecht bij de helpdesk van de DBA of het Omgevingsloket.

Hebt u toch nog een vraag of opmerking? Dan kan u als NAV-lid contact opnemen met de NAV-helpdesk.