Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

1 juni 2017

Bezorgd door de uitslagen van diverse rapporten naar dampopen onderdakfolies die faalden in waterdichtheid, vond DuPont™ Tyvek® het tijd om grondig en realistisch onderzoek te doen naar de prestaties van waterdichtheid en weerstand tegen warmte en UV belasting door middel van realistische praktijktesten.

Onafhankelijk expert Martin Peifer van de Duitse firma Steildach-Technik GmbH, opende in opdracht van DuPont 30 daken en analyseerde samen met de laboratoria van Kiwa GmbH TBU de functionaliteit van de meerlaagse, dampopen onderdaken op waterdichtheid.

 

Normen blijven achter

 

Terwijl de bouw en industrie hard hebben gewerkt aan richtlijnen om de achterstand bij een snel evoluerende markt in te halen, blijven evaluatiemethoden zoals EN13859-1&2 nog steeds achter bij het evalueren van essentiële zaken zoals de werkelijke levensduur. Kwaliteiten zoals waterdichtheid op lange termijn – die het meest van belang zijn voor de huiseigenaren – moeten worden beoordeeld na blootstelling aan natuurlijke omgevingsfactoren zowel tijdens de bouw en gedurende de bewoning.

 

Steeds meer dampopen maar minder veilig

 

Waterinfiltratie kan erg duur uitvallen wanneer het schade veroorzaakt en/of de efficiëntie van isolatie vermindert. Een huiseigenaar zou er zeker van moeten zijn dat er geen infiltratie van water zal optreden tijdens de levensduur van het dak. Onder normale omstandigheden wordt deze functie waargenomen door de dakbedekking. De onderlaag heeft een “secundaire, water afvloeiende” rol om te vermijden dat door de wind aangedreven sneeuw en regen een negatieve invloed heeft op de isolatie. Door de jaren heen gedraagt het zich als een ‘back-up’ door het water veilig te laten wegstromen wanneer er problemen of storingen optreden bij de dakbedekking. Wanneer we te veel vertrouwen op mechanische eigenschappen om de functionaliteit van de onderdakfolies, wijken we eigenlijk af van de echte functie, zijnde de waterdichtheid van de onderlaag en dat vormt grote risico’s voor vastgoed, energieverlies en verzekeringsschade.

 

Testmethoden

 

Eerst werd de EN13859-1&2 W1 classificatie methode voor waterdichtheid gehanteerd. Elk monster werd blootgesteld aan een waterkolom van 20cm gedurende 2 uur. Er werd niet alleen gekeken of er water was gelekt, maar ook hoeveel, over welk oppervlakte en hoe snel.

Daarnaast werd een schaalverdelingssysteem toepast op een schaal van 10 (1 is het slechtste resultaat en 10 het beste), zie onderstaande afbeelding.

Ook werd de EN20811 methode toegepast die de weerstand tegen waterpenetratie vaststelt met een nieuw materiaal (textiel).

 

Zo kon precies in detail worden bekeken hoe goed elke onderlaag in het dak water kon weerstaan na 5 tot 10 jaar, of in het geval van Tyvek®, voor meer dan 20 jaar.

Meer details over de testmethoden en resultaten kunt u hier bekijken.

Resultaten

 

De tabel hieronder laat de W1 resultaten zien, de W1 wanneer het graadverdelingssysteem is toepast bij alle 17 DuPont™ Tyvek® dakbeddekings-onderdakfolies en van alle 13 alternatieve producten, evenals de EN20811 waterkolom testresultaten (groen is ‘geslaagd’, rood is ‘niet geslaagd’).

Aangezien er geen duidelijke definitie met betrekking tot normen en regels bestaat, is het belangrijk om de functionaliteit van het gecombineerde testsysteem zorgvuldig te onderzoeken. Bijvoorbeeld met een score van 9 voor W1 is het toch mogelijk dat een paar druppels water door de isolatielaag heen gaan. Echter, omdat verspreiding over de gehele onderlaag plaatsvindt, zal het minimale vocht snel opdrogen en zal er geen verlies van functionaliteit zijn. Ook zullen we rekening moeten houden met de verlaagde druk van druppend water onder normale omstandigheden.

 

Door deze overweging op het W1 graadverdelingssysteem toe te passen, blijkt dat alleen bij gradatie 5 of lager de water infiltratie een hoog risico vormt.

Martin Peifer, de onafhankelijk expert heeft vastgesteld dat de waterdichtheid van een onderdak in gebruik een W1-cijfer hoger dan 6 en een EN20811-waterkolom van minstens 50 cm vereist.

 

Gebaseerd op bovenstaande tabel en de bevindingen van de expert kan het volgende worden geconcludeerd:

 

  • 16 van de 17 DuPont™ Tyvek® onderdakfolies kunnen waterdicht worden verklaard na meer dan 20 jaar.
  • Geen enkele van de 6 meerlagige producten met microporeuze film kunnen waterdicht verklaard worden na minder dan 10 jaar
  • 4 van de 7 gecoate onderdakfolies kunnen waterdicht verklaard worden na minder dan 10 jaar.

 

Zelfs wanneer men het verschil in ouderdom buiten beschouwing laat (de Tyvek® monsters waren significant ouder dan de andere geïnstalleerde producten) komt DuPont™ Tyvek® duidelijk naar voren als de meest betrouwbare wat betreft waterdichtheid in vergelijking tot andere onderdakfolies in deze studie van 30 daken.