Nieuws

Bouwmeester: 'Durf slecht betaalde opdrachten te weigeren'

6 juni 2017

Kwalitatieve ontwerpen afleveren tegen een steeds krappere verloning: het is een negatieve spiraal die het metier sterk onder druk zet. Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beseft dat het dringend tijd is voor een structurele oplossing, zegt hij tegen Architectura.

Van Broeck meent dat architecten de ommekeer zelf in gang kunnen zetten door slecht betaalde opdrachten principieel te weigeren. Al is het dan uiteraard wel belangrijk dat iedereen dit gentlemen’s agreement respecteert.

 

“Ons werk neemt toe en onze erelonen krimpen – kortom: het klopt niet meer. Maar zolang we als architecten niet aan één zeel trekken en niet durven opkomen voor onze (bestaans)rechten, zal er weinig veranderen. Momenteel vinden bouwheren altijd wel iemand die hun gebouw voor een hongerloon wil ontwerpen. Als Vlaams Bouwmeester wil ik best wel hogere honoraria onderhandelen, op voorwaarde dat onze architecten ongeschikte projecten durven weigeren – hetzij omdat de verloning niet navenant is, hetzij omdat de opzet ervan indruist tegen de bestaande ruimtelijke noden."

 

"We hebben de deontologische plicht om het algemeen belang te dienen, en niet alleen dat van onze klanten. Architecten moeten opnieuw hun maatschappelijke rol opnemen. Ik besef dat het momenteel erg moeilijk is om opdrachten te weigeren zonder je broek eraan te scheuren of zelfs failliet te gaan. We doen dan ook ons best om de vergoedingen omhoog te krijgen, zodat het in de toekomst wél zal kunnen. Om het beroep leefbaar te houden, zouden de erelonen quasi moeten verdubbelen. Een moeilijke uitdaging als je vertrekt vanuit een traditie waarbij alles liefst zo goedkoop mogelijk gehouden wordt.”