Nieuws

e-Procurement-platform offline tot 4 juli 6u

FOD BOSA - dienst e-Procurement • 12 juni 2017

Op 30 juni 2017 treedt de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in werking (zie o.a. KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, BS 09/05/2017). Om de e-Procurement applicaties te kunnen aanpassen aan deze nieuwe regelgeving, zal het volledige e-Procurement platform offline zijn van woensdagavond 28 juni 2017 (18u) tot dinsdagochtend 4 juli 2017 (6u).

Gedurende deze periode zullen alle applicaties onbereikbaar zijn, zowel voor ondernemingen als voor aanbestedende overheden.

Afhankelijk van de instellingen in uw zoekprofiel(en) ontvangt u op 29/06 nog de messaging met gepubliceerde aankondigingen. De aankondigingen zelf zal u evenwel pas kunnen raadplegen zodra het e-Procurement platform terug online is.

Vanaf dinsdag 4 juli 2017 om 6u zal het volledige platform terug beschikbaar zijn. Om ondernemers voldoende tijd te bieden om aanvragen tot deelneming of offertes in te dienen via e-Tendering, zullen aanbestedende overheden hun dossiers daar pas ten vroegste vanaf donderdag 6 juli 2017 kunnen openen.

Voor ondernemers heeft de nieuwe wetgeving geen zichtbare impact op de werking van het e Procurement platform. Wel dient u rekening te houden met de wettelijke bepaling dat elektronische handtekeningen voortaan enkel nog aanvaard kunnen worden voor zover zij geplaatst werden op het indieningsrapport. Het digitaal ondertekenen van individuele documenten volstaat m.a.w. niet langer om rechtsgeldig een aanvraag tot deelneming of offerte in te dienen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de handleiding e-Tendering voor ondernemers.

Bij verdere vragen kan u ook steeds contact opnemen met de helpdesk e-Procurement.

De dienst e-Procurement excuseert zich alvast voor het ongemak en dankt u voor uw begrip

FOD BOSA - dienst e-Procurement- Wetstraat 51 - 1040 Brussel - 02/ 790 52 00 - e.proc@publicprocurement.be