Interview

a2o: 'Betonstop ook in Limburg nodig’

13 juni 2017

Op een beperkte ruimte woonkwaliteit bieden: in Limburg lijkt het probleem nog niet aan de orde, omdat er van stedelijke verdichting slechts in beperkte mate sprake is. In een interview in De Standaard legt a2o-architecten uit waarom de betonstop ook in Limburg nodig is.

a2o-architecten - Foto: Steven Meert

Op een beperkte ruimte woonkwaliteit bieden in de stad, dat is de uitdaging voor de toekomst, zegt het team van a2o-architecten in De Standaard.

 

In Limburg lijkt dat probleem nog niet aan de orde, omdat er van stedelijke verdichting slechts in beperkte mate sprake is.

‘Stedenbouwkundige en ingenieur-architect Jonas Knapen, een van de vennoten van a2o, ziet dat anders. Limburg is een provincie met veel groene kwaliteiten, maar we springen er volgens hem niet omzichtig mee om. Er wordt nog altijd duchtig verkaveld. De woonuitbreidingsgebieden vrijgeven maakt dat onze open ruimte dramatisch slinkt. De betonstop is ook in Limburg nodig. Daarom moet de boskaart van de Vlaamse Gemeenschap anders ontwikkeld worden.’

 

Welke oplossingen suggereert u op het gebied van wonen?

‘Huisvesting ontwikkelen op knooppunten van mobiliteitsassen, meer aandacht besteden aan de openbare ruimte en stadskernen verdichten. Dat laatste kan door leegstaande gebouwen weer bewoonbaar te maken. Wij hebben dat principe toegepast op de campus Clarenhof, waar het clarissenklooster werd getransformeerd tot een woonzorgcentrum. Een groot gedeelte ervan is openbare ruimte met ruime patio's en veel groen. De kapel is een open buurthuis.’

 

‘In het vroegere ursulinenklooster doen we iets soortgelijks. Het bouwblok wordt als het ware opengebroken, waardoor er een publieke passage ontstaat tussen de serviceflats. In het nieuwe woondenken wordt weer ruimte gemaakt voor economische activiteit in de stad. Decennia geleden werden bedrijven van het centrum naar de periferie verplaatst. Nu wordt luidop nagedacht over de omgekeerde beweging. Werken op wandelafstand van je woning is een oplossing voor het mobiliteitsprobleem.’