Innovatie

57% van de energie van Kingspan is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen in 2016

19 juni 2017

Kingspan, wereldleider op het gebied van hoogwaardige isolatiematerialen en oplossingen voor de schil van gebouwen, kondigt met trots aan dat de doelstelling om in 2016 ten minste de helft van het gezamenlijke energieverbruik van het bedrijf uit hernieuwbare energiebronnen te halen, is overschreden. Het gezamenlijke gebruik van hernieuwbare energie bij Kingspan bedroeg in 2016 57% van het totale energieverbruik van het bedrijf, wat betekent dat het bedrijf stevig op koers ligt om het in 2011 gestelde doel te bereiken om in 2020 op Net Zero Energy (NZE) te draaien.

Kingspan Insulation Continental Europe heeft met succes onder andere de volgende maatregelen getroffen: Installatie van 4.613 zonnepanelen op de vestigingen van Kingspan in Tiel en Winterswijk.

Vervangen van verlichting voor led verlichting in Tiel en Winterswijk.

 

Wereldwijd heeft de Kingspan Groep een drievoudige aanpak ingevoerd om de energievoetafdruk van het bedrijf te verlagen:

  • Meer energie besparen: de energiebesparings- maatregelen die door Kingspan zijn ingevoerd, hebben de totale verlichtings- en verwarmingskosten van het bedrijf met meer dan 30% verlaagd en tot  een bijna viervoudige verlaging van de koolstof- intensiteitsniveaus geleid.
  • Meer hernieuwbare energie opwekken: de opwekking van hernieuwbare energie op locatie door Kingspan is gestegen van 6,6 GWh in 2012 naar maar liefst 32,2 GWh in 2016 door het gebruik van zonne-, wind- en biomassatechnologie. Het opwekken van energie op verschillende locaties wereldwijd voorziet momenteel in 7,6% van het totale energieverbruik van het bedrijf, en er worden momenteel meer projecten opgezet. In 2015 is in de faciliteit in Portadown bijvoor- beeld de grootste installatie van fotovoltaïsche zonne- dakpanelen in Ierland gebouwd, die 30% van de energiebehoeften van de fabriek opwekt.
  • Meer hernieuwbare energie inkopen: Kingspan heeft stappen gezet om te garanderen dat waar geen hernieuwbare energie op locatie kan worden opge- wekt, deze van volledig gecertificeerde bronnen  wordt ingekocht. In 2016 werd alle elektriciteit die werd gebruikt op productielocaties in Noord-Amerika bij gecertificeerde hernieuwbare bronnen ingekocht. Wereldwijd gebruikte de Groep in 2016 164,2 GWh hernieuwbare elektriciteit, bijna zes keer zo veel als in 2011 (en equivalent aan het niet opstoken van 55 miljoen ton kolen).

 

De bouwsector draagt wereldwijd jaarlijks 30% bij  aan de broeikasgasemissies en is verantwoordelijk voor 40% van het wereldwijde energieverbruik. Tenzij door overheden en het bedrijfsleven meer maat- egelen worden genomen, zullen volgens het milieu- programma van de Verenigde Naties (UNEP) de broeikasgasemissies de komende 20 jaar verdubbelen.

 

Met betrekking tot het passeren van de mijlpaal van 50% merkt Henk Johan Bassie, Managing Director van Kingspan Insulation, op:

 

“Het Kingspan Insulation team heeft hard gewerkt om de Net Zero Energy-doelstellingen van het bedrijf te bereiken. We zijn hierin geslaagd omdat alle bedrijf- sonderdelen hun steentje bijdragen en het verlagen van de koolstofvoetafdruk van Kingspan als  essentieel bedrijfsdoel zien. In Nederland zijn we uitermate trots op de onlangs geïnstalleerde zonne- panelen op onze vestigingen in Winterswijk en Tiel.

Daarmee wekken wij 1140 MWh groene stroom per jaar op. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 380 huishoudens.”

 

Kingspan-CEO Gene Murtagh:

“We zijn er zeer trots op dat we onze doelstelling op weg naar een Net Zero Energy-bedrijf in 2020 halver- wege al hebben overschreden, met het bereiken van 57% in 2016. In de vijf jaar sinds we met dit initiatief zijn gestart, ervaren we verschillende voordelen, inclusief een verlaging van de kosten en een kleinere afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ook kunnen we aantonen dat energiebesparing rendabel is voor onze systemen en oplossingen. Zonder een grotere inzet van het bedrijfsleven zullen de broeikasgas- emissies blijven stijgen en zullen de gevolgen van de opwarming van de aarde een grotere bedreiging vormen voor toekomstige generaties.”

 

Kingspan heeft deze doelstellingen weten te bereiken door zijn milieueffect te verlagen terwijl het bedrijf in een recordtempo groeide via overnamen en een sterke organische groei. Kingspan heeft momenteel meer dan 10.000 medewerkers in dienst en meer  dan 90 productiefaciliteiten wereldwijd. In België (Turnhout) heeft Kingspan ruim 120 medewerkers in dienst : productie, distributiefaciliteiten, sales en marketing.

 

De milieuprestaties van Kingspan zijn erkend doordat het bedrijf voor het tweede jaar op rij wordt vermeld  op de A-lijst van de Climate Performance Leadership Index van de CDP. Het is het eerste Ierse bedrijf dat wordt erkend op deze index, opgesteld op verzoek van 827 investeerders die $100 triljoen assets onder beheer vertegenwoordigen. Kingspan is ook lid van de RE100, een groep van enkele van de bekendste bedrijven ter wereld die zich hebben verplicht 100% hernieuwbare energie te gebruiken.

Nuttige links
Over de NZE-strategie (Net Zero Energy) van Kingspan

In 2011 stelde Kingspan als doel in 2020 een Net Zero Energy-bedrijf te zijn. In slechts 5 jaar heeft het bedrijf het gestelde doel overschreden, met 57% NZE-prestaties in 2016. Kingspan heeft zijn koolstof- voetafdruk met succes met 26% en de kosten van verlichting en verwarming met meer dan 30% weten te verlagen.