NAV

Zonder architect aan een renovatie beginnen? Nee toch!

19 juni 2017

Wie als architect wel eens renovatie-advies geeft, kan zich voortaan aanmelden op renovatieadvies.be. Via deze website biedt NAV haar leden de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen. Er is bovendien ook een koppeling met zoekeenarchitect.be, de portfoliowebsite voor NAV-leden die maandelijks 14.028 unieke bezoekers heeft en meer dan 3.600 referenties telt.

BENOveren

 

De Vlaamse Overheid heeft in haar ‘langetermijndoelstelling 2050’ de ambitie vooropgesteld om elke woning in Vlaanderen tegen 2050 energiezuinig te maken. 2050 lijkt nog veraf, maar het lijdt geen twijfel dat het marktaandeel renovatie de komende jaren verder zal groeien.

 

In februari werd op Batibouw bovendien de BENOverencampagne voorgesteld. Benoveren staat voor beter renoveren met extra aandacht voor de energieprestaties. De komende jaren zullen subsidies, sensibilisering en nieuwe wetgeving renovatie nog meer stimuleren.

 

Een aantal instanties en bedrijven hebben de koe al bij de horens gevat. BENOvatiecoaches en renovatieadviseurs-aan-huis schieten als paddenstoelen uit de grond. Zowel commerciële firma’s maar ook gesubsidieerde instanties die (bijna) gratis advies verlenen: een renovatieplan maken met timing, meetstaten opstellen, kostenramingen maken, energiebesparingen berekenen, de werken begeleiden...


Master, wat is uw plan?

 

Elke eigenaar heeft zo vroeg mogelijk in een project nood aan een helder advies dat duidelijk de ambities en de te nemen stappen vastlegt om zijn einddoel, desnoods gefaseerd, te kunnen bereiken. Het moet daarbij gaan om een volledige masterplanaanpak waarin rekening wordt gehouden met het totaalplaatje. Dit behelst niet alleen energie, maar ook de bouwfysische staat van de woning, de ligging en oriëntatie, het comfort van de bewoners, het hergebruik van ruimte, slimme ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, een rationele planning van de ingrepen en een optimale balans tussen de doeltreffendheid en de kostprijs van de werkzaamheden, ...


Het renovatie-advies van een architect kan daarbij zo beknopt of uitgebreid zijn als de bouwheer of koper wenst. Of het nu gaat om een kort advies over een aan te kopen pand, of een doorgedreven projectbegeleiding van A tot Z.

Meer info

 

www.renovatieadvies.be
NAV-leden kunnen zich er registreren met hun log-in voor de NAV-website en een paar muislikken later verschijnt hun naam al op de lijst met renovatieadviseurs. Ook op hun profiel op Zoekeenarchitect.be zal  melding gemaakt worden hun activiteit als renovatie-adviseur.