Nieuws

DBA- en OMV-loketten blijven zorgenkindjes

NAV • 12 juli 2017

Het omgevingsloket en de digitale bouwaanvraag kennen nog steeds bijzonder veel problemen. Dat bewijzen de talrijke reacties en vragen die NAV de laatste weken mocht ontvangen. NAV spoort de administratie en het kabinet van minister Schauvliege dan ook elke dag aan om de loketten aan te passen en te verbeteren.

Met dit bericht bezorgen wij u graag een laatste stand van zaken met betrekking tot de werking van het DBA-loket en het Omgevingsloket (OMV) zoals we deze mochten ontvangen van de administratie.

Shutterstock

SVZ Omgevingsloket

 

Op woensdag 12 juli was er een nieuwe release van het omgevingsloket.

 

Deze release zorgt opnieuw voor verbetering van de performantie én voor het oplossen van diverse functionele problemen. U zal dit vooral merken aan de volgende items:

 

 • Het is opnieuw mogelijk om in het dossieroverzicht te filteren op ‘OMV-referentie’.
 • U kan opnieuw een persoon toevoegen met hoedanigheid “vertegenwoordiger van de exploitant”.
 • Het loket zal niet langer dubbele mails versturen (het is echter nog altijd mogelijk dat u mails in veelvoud krijgt als u meerdere keren hetzelfde mail-adres gebruikt of meerdere hoedanigheden hebt).
 • Het is opnieuw mogelijk om te zoeken naar een bestaand inrichtingsnummer van een IIOA.
 • U kan een dossier-afdruk opnieuw openen vanuit het zip-bestand (er is nog wel een probleem met pdf’s die leeg zijn).
 • U kan vanaf nu ook kiezen om de R-addenda toe te selecteren bij de dossier-afdruk.
 • Rijksregisternummers van personen zonder volledige geboortedatum (meestal niet geboren in België) geven niet langer een foutmelding.
 • De foutboodschap ‘fout bij ophalen gegevens’ komt veel minder voor en de gegevens worden opgehaald.
 • De omschrijving in de rubriekentabel is volledig zichtbaar indien u de volledige tabel toont op het scherm (en deze omschrijvingen zijn ook volledig in de pdf-versie van de rubriekentabel).

 

Daarnaast zijn er enkele gekende problemen, met onderstaande oplossingen:

 • Sommige projecten ondervinden nog altijd problemen bij het aanduiden van een vertegenwoordiger (deel ‘personen’). Veel van deze problemen kunnen opgelost worden door een interventie via de helpdesk, waarna u dan zelf verder kan werken in het dossier. Het is daarom belangrijk dat u, wanneer u belt naar de helpdesk, zeer duidelijk vermeldt dat u in uw dossier vertegenwoordigingen gebruikt.
 • Dossier-afdruk: in het scherm voor de selectie van de onderdelen die in de dossier-afdruk moeten worden opgenomen, kan het gebeuren dat niet meteen alle mogelijke onderdelen worden getoond. U dient dan in het linkse menu van het dossier (de boomstructuur) eerst alles open te klappen, tot en met het niveau waarvoor u een dossier-afdruk wil genereren. Vervolgens gaat u terug naar projectinhoud en “genereer rapport” en dan zou u wel alle onderdelen moeten zien.

 

Ook op 26 juni vond er een nieuwe release plaats van het omgevingsloket (OMV-dossiers). Hierdoor waren er enkele korte onderbrekingen in de werking van het loket.

 

Een eerste belangrijke wijziging betreft de verbetering van de performantie van het omgevingsloket. U zal dit vooral merken aan de volgende items:

 • Bij stedenbouwkundige handelingen laden de datablokken aanzienlijk vlotter dan ervoor.
 • Verbetering van het ophalen van de hoedanigheden; dit geeft een verbeterde performantie op verschillende schermen waaronder (als belangrijkste) de schermen voor ‘Acties’ en ‘Hoedanigheden’.
 • Het laden van het linker-menu (treeview van dossieronderdelen) is verbeterd waardoor u een snelheidsverbetering kan merken op bijna elk scherm.
 • Het openen van het project zal vlotter gaan door optimalisatie bij het laden van uw dossiers binnen het project.

 

Daarnaast zijn er heel wat functionele problemen opgelost:

 • Het veld ‘omschrijving’ in de rubriekentabel zal vanaf heden via de knop ‘volledige tabel tonen’ volledig zichtbaar zijn.
 • Het is opnieuw mogelijk om de stedenbouwkundige handeling zonder architect 'Verwijderen van vrijstaande (bij)gebouwen, niet overdekte lage constructies of andere beperkte handelingen' op te slaan.
 • Bij het in bulk opladen van plannen en foto’s zijn er minder problemen met grote bestanden.
 • Het is nu mogelijk om twee dezelfde rubrieken binnen hetzelfde project, maar gekoppeld aan een andere IIOA, te gebruiken.
 • Het dupliceren van een project is gecorrigeerd. Vanaf nu kunt u na het indienen van uw project uw project dupliceren zoals het bestond op het moment van indiening. Dit geldt enkel voor dossiers waarvan de samenstelling is gestart na 26 mei.
 • Beroepschriften: het is mogelijk om een beroepschrift als betrokkene in te dienen via het omgevingsloket
 • !! Bij het ingeven van de vergunde toestand bij inrichtingen of activiteiten zal u vanaf nu lijn per lijn moeten opslaan. (‘Vergunde toestand’ in rubriekentabel):
 • Wanneer u een volgende rubriek toevoegt via het 'plus-icoontje' zal de desbetreffende lijn automatisch worden opgeslagen en wordt een nieuwe lijn toegevoegd.
 • Wanneer u iets wijzigt (klikken in een rij) wordt u verwacht via het 'opslaan-icoontje' de lijn op te slaan.
 • Ook bij de laatste lijn wordt u verwacht de lijn op te slaan via het 'opslaan-icoontje'.
 • Mails: de contactpersoon bij een IIOA zal vanaf heden ook mails krijgen, gelijkaardig aan die van de exploitant.

 

Tot slot zijn er ook extra functionaliteiten toegevoegd voor de bevoegde overheden, waardoor ook de behandeling van uw aanvraag vlotter zal verlopen.

 

SVZ Digitale bouwaanvraag

 

Tot vandaag treden er problemen op met het DBA-loket. Deze zijn te wijten aan de performantie van de toepassing bij een groot aantal gebruikers.

 

De Vlaamse Overheid laat aanpassingen aan het DBA-loket doorvoeren, met als doel de performantie van de toepassing te verbeteren. De aanpassingen gebeuren stapsgewijs en periodiek worden nieuwe versies in productie genomen.

 

Vrijdag 30 juni is er een nieuwe release van de digitale bouwaanvraag in productie gezet, waardoor de toepassing enige tijd offline was.

 

Volgende onderdelen van de toepassing werden aangepast:

 • Het ophalen van de lijst van adviesinstanties werkt terug foutloos en is nu veel sneller
 • Het opzoeken van gebeurtenissen werkt nu sneller
 • Het indienen van dossiers mislukte wanneer de straatcode kleiner was dan 3 karakters. Dit is nu aangepast.
 • Het probleem met de dubbele mails is opgelost.

 

Sinds de productierelease stelt de Vlaamse Overheid aanzienlijke verbeteringen vast bij het opzoeken van gebeurtenissen. Ook meldt ze dat andere programmaonderdelen nu vlotter werken.

 

Op donderdag 6 juli werd een nieuwe aangepaste versie in productie genomen.

 

Volgende onderdelen werden aangepast

 • Het openen van individuele dossiers zal sneller verlopen
 • Het ophalen en wegschrijven van bestanden

 

NAV hoopt dat met deze aanpassingen de loketten eindelijk de nodige performantie zullen hebben, zodat architecten op een aanvaardbare wijze de aanvragen kunnen doen. Vanuit NAV blijven we druk zetten opdat de overheid beide loketten voldoende stabiel en performant maakt. Wij houden u verder op de hoogte.