Innovatie

Triamant zorgt voor levenslang zorgeloos wonen met de waterbehandelingsoplossingen van BWT

11 augustus 2017

Zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk, gelukkig leven. Dat is niet alleen wat woonzorginnovator Triamant de bewoners van zijn buurten biedt, het zijn meteen ook de 3 factoren die van doorslaggevend belang waren bij de keuze voor de waterbehandelingsoplossingen op die buurten. Die moesten de sanitaire installaties in de eerste plaats zo lang mogelijk beschermen om zo min mogelijk onderhoud te vergen. Daarnaast moesten ze het water voor de bewoners zo hygiënisch mogelijk maken. En ten slotte moesten ze ook zo goed mogelijk renderen zonder er enig omkijken naar te hebben. Het mag dan ook niet verwonderen dat het studiebureau van B2Ai al snel uitkwam bij de waterontharder Rondomat DUO 6 - DVGW en bij het omgekeerd osmosetoestel Permaq Compact van BWT, twee producten die uitblinken op het vlak van duurzaamheid, hygiëne en optimaal zuinig rendement.

Uniek woon- en leefconcept

 

Verwar een Triamantbuurt nooit met een klassiek woonzorgcentrum of met een site met assistientieflats. Na het succes van zijn eerste woon- en leefbuurt in het Zuid-Limburgse dorpje Velm, opende de woon-, zorg- en leefinnovator Triamant, in juli 2016 ook in het West-Vlaamse Geluwe een innovatief woonconcept voor jong en oud, waar oog is voor zelfzorg, levenskwaliteit en intergenerationeel samenleven.

 

“Met onze Triamantbuurten bieden we inderdaad een vernieuwend woonconcept aan dat het beste van verschillende bestaande woonvormen combineert”, bevestigt Willy Eeckels, opstart- en exploitatiemanager van Triamant Geluwe en binnenkort ook van de site in Zottegem die in september 2017 de deuren opent, en van die in Ronse waarvan de opening in maart 2018 is gepland. “In onze gastvrije buurten ervaren bewoners de huiselijkheid van een eigen woning, de infrastructurele toegankelijkheid van een assistentiewoning en de zorgebeschikbaarheid van een woonzorgcentrum.”

 

Triamant Geluwe is effectief in geen enkel opzicht te vergelijken met een traditioneel ‘rustoord’. Zo  oogt het in de eerste plaats al als een soort van bruisend minidorpje. B2Ai (het vroegere Buro II & Archi+I) ontwierp drie vleugels van elk 65 meter lang, 17 meter breed en drie verdiepingen hoog, rond een centraal binnenplein. Samen vormen ze een mooie eenheid die herinnert aan de traditionele vierkantshoeves die typerend zijn voor de streek rond Geluwe. De site geeft daardoor de indruk een grote ‘hoeve’ voor zo’n 100 à 200 bewoners te zijn. Zorgzaamheid en gastvrijheid staan er centraal. Je autonomie en vitaliteit behouden, wordt dag in dag uit gestimuleerd.

 

Daarnaast wordt bij de bewoners bewust naar een mix van leeftijden en generaties gestreefd. “Mensen willen niet ouder worden op een senioreneiland, maar in een zo normaal mogelijke omgeving”, legt Willy Eeckels uit. “Precies daarom trekken we ook jongere vrijwilligers aan, die in ruil voor hun hulp huurkorting krijgen op hun woning. Je kunt hier een leven lang wonen zonder tussentijds te moeten verhuizen omdat je behoefte aan zorg toeneemt. Leven in de brouwerij is er altijd. Dagelijks begroeten we ook tal van mensen van buitenaf. Die komen voor onze tentoonstellingen met kunstwerken van lokale kunstenaars, de volkstuintjes op het braakliggende terrein achter de site, de speeltuin, of voor onze brasserie waar dagverse producten worden geserveerd aan democratische prijzen.”

 

Omgekeerde osmose in de keuken

 

“De keuken van de brasserie van Triamant Geluwe is een eerste plaats waarvoor we een beroep deden op de waterbehandelingsoplossingen van BWT”, gaat Willy Eeckels verder. “Het studiebureau van B2Ai stelde voor om met de Permaq Compact te werken voor de productie van mineraalarm water voor de vaatwassers. Daarmee vertonen glazen en bestek geen vlekken en schitteren ze mooi.”

 

“Zoals de naam het zegt, is de Permaq Compact, een zeer compact toestel dat weinig ruimte inneemt in keukens of in technische ruimtes”, pikt Hugo Verbist, sales engineer bij BWT in. “De Permaq demineraliseert het water volgens het principe van omgekeerde osmose. Hierbij wordt water onder druk door een membraan gepompt, waardoor enkel watermoleculen worden doorgelaten. Andere componenten zoals zouten, organische moleculen of micro-organismen zoals virussen of bacteriën worden tegenhouden. De Permaq wordt als waterbehandelingstoestel dan ook niet enkel voor vaatwassers gebruikt, maar ook in tal van andere contexten waar omgekeerd osmose- water een must is: in ziekenhuizen, in labo’s, in luchtbevochtigingssytemen …”

 

Duurzame bescherming

 

“Voor ons, als voorschrijvers van het prestatiebestek, was de bescherming van alle sanitaire en drinkwaterinstallaties op de Triamantsite in Geluwe de belangrijkste reden om voor waterbehandelingsoplossingen te kiezen. Kwestie van zo min mogelijk onderhoud te hebben.”, legt Frederik Carrein van B2Ai uit.

 

Om de volledige installatie van de Triamantsite te beschermen, hebben we als voorfilter de Europafilter RS van BWT gebruikt. Deze tegenspoelfilter weerhoudt de onzuiverheden die in het water aanwezig zijn, zoals zand, roestdeeltjes enz.

 

Daarnaast heeft de aannemer – Vandewalle Klimaattechnologie uit Jabbeke – de waterontharder Rondomat DUO 6-DVGW voorgesteld om de kwaliteit van het water te verzekeren en om het risico op kalkaanslag en corrosie tot een minimum te beperken.”

 

De slimste waterontharder

 

“De Rondomat DUO is zeer gegeerd in woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en sporthallen, omdat het op termijn de meest verstandige en de meest goedkope keuze is.”, weet Hugo Verbist. “De Rondomat DUO is immers een zeer ‘slimme’ waterontharder, en daardoor ook de zuinigste in zijn klasse: zijn kleine meerprijs wordt dikwijls binnen het half jaar terugbetaald door het minimaal verbruik aan zout en spoelwater.

 

De Rondomat DUO houdt er rekening mee dat er in het dagelijks sanitaire waterverbruik korte piekmomenten voorkomen – zoals hier in Geluwe ’s ochtends als de bewoners opstaan, vanaf 11 u. in de keuken en dan nog eens rond 18 à 19 u. –, en er dus langere perioden zijn waarin er minder nood is aan onthard water. De Rondomat DUO meet en onthoudt die verbruiken continu via een ‘smart metering’-systeem en gaat, in functie van die opgemeten verbruiken, steeds zo werken dat hij optimaal rendeert en zo min mogelijk zout en regenereerwater verbruikt. 

Het toestel bestaat namelijk uit twee verschillende onthardingskolommen – vandaar de toevoeging DUO in de naam – waarvan er steeds één in werking is en de andere ofwel regenereert, ofwel in  stand-by staat.

 

De Rondomat DUO munt eveneens uit in hygiëne. De onthardingskolommen in een waterverzachter bestaan uit harsen. Op die harsen kunnen  bepaalde bacteriën groeien als het water te lang stilstaat. Met de Rondomat DUO pakken we die bacteriën op verschillende manieren aan. We beperken de mogelijke bacteriekweek op de harsen tot een absoluut minimum door te werken met twee flessen met kleine harsinhouden die snel wisselen en waarvan de hars van de fles in regeneratiemodus automatisch wordt ontsmet. En bij laag waterverbruik, wanneer de waterstroom in de harsfles dus dreigt stil te staan, zet het anti-stagnatieprogramma zich in werking.

Die automatische, betrouwbare werking en de gebruiksvriendelijkheid van het  toestel vormen dan weer de derde grote troef van de Rondomat DUO voor een site als Triamant. Eenmaal de waterverzachter is opgestart, is er inderdaad nog weinig omzien naar. Op het bijvullen van zout na,  natuurlijk. Als dat wordt vergeten, geeft de Rondomat DUO een alarm via het centrale beheersysteem waarop onze waterbehandelingsoplossingen aangesloten zijn.

 

Het uiteindelijke resultaat? Zorgeloos wonen en voluit leven voor de bewoners van Triamant, maar ook zorgeloos beheren en voluit renderen voor de drijvende krachten achter dit prachtige woon- en leefconcept.”

vlnr: Willy Eeckels, Hugo Verbist, Frederik Carrein

Nuttige links