Nieuws

Definitief: geen bouwvergunning zonder internetverbinding

16 augustus 2017

Wie zijn huis grondig verbouwt of een nieuwbouw zet, krijgt voortaan enkel nog een stedenbouwkundige vergunning wanneer hij de woning tegelijk ook ‘internetklaar’ maakt. Dat meldt CIB. Op 21 juli is een nieuwe stedenbouwkundige verordening in werking getreden, die moet garanderen dat alle nieuwbouwwoningen uitgerust worden met de noodzakelijke voorzieningen voor breedband.

Aanleiding voor de nieuwe verordening is de eis van Europa om alle burgers een vlotte toegang tot het internet te geven. Voortaan is het verplicht dat alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd (of waarvoor een melding gebeurt) uitgerust worden met een voor hoge snelheid bestemde fysieke binnenhuisinfrastructuur tot de netwerkaansluitpunten.

 

Niet alleen nieuwbouw


Belangrijk hierbij is dat het dus niet alleen gaat om nieuwbouw. Breedbandvoorzieningen moeten ook geplaatst worden bij het uitvoeren van meldingsplichtige of vergunningsplichtige renovatiewerken. Alle meergezinswoningen waarvoor aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen worden ingediend of meldingen worden verricht, moeten in of buiten het gebouw uitgerust worden met een toegangspunt.

 

Als de breedbandvoorzieningen niet aanwezig zijn of de aanleg ervan niet opgenomen worden in de bouw- of renovatieplannen, kan er in principe geen stedenbouwkundige vergunning worden uitgereikt.

 

Vrijstellingen


Een aantal gebouwen zijn echter vrijgesteld, waaronder bijgebouwen, gebouwen met een militaire functie, niet-verplaatsbare toeristische verblijven en beschermde monumenten, met uitzondering van beschermde gebouwen met de functie wonen.

Bronnen