Nieuws

'Achterpoort in wet doorkruist betonstop'

23 augustus 2017

Een eenvoudige regeling om in woonuitbreidings­gebieden te bouwen, blijkt nefaste nevenverschijnselen te hebben. Dat meldt De Standaard.

Het ‘principieel akkoord’ bestaat pas sinds 2009. Iedereen die wil, kan er gebruik van maken om via een vereenvoudigde procedure te kunnen bouwen in woonuitbreidingsgebied, een soort reserve van bouwgronden.

 

5.424 woningen zijn tussen 2009 en 2015 via het systeem gebouwd, goed voor 253 hectare en vijf procent van alle uitgereikte bouwvergunningen.

 

46 procent van alle aanvragen heeft echer betrekking op grond in overstromingsgebied of grond die niet aansluit bij een woonkern. 47 procent daarvan heeft een positieve beoordeling gekregen en is effectief bebouwd. Van alle gronden ligt 77 procent in buitengebied en slechts 23 procent in stedelijk gebied. De verkoopsprijs van de kavels was gemiddeld 20 procent duurder dan in de rest van de gemeente, de huizen waren zestien procent duurder.

 

Afschaffen

 

Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen) dient een resolutie in om het principieel akkoord af te schaffen. 'Speculatie op open ruimte wordt in de hand gewerkt en planbaten zijn niet van toepassing. Op deze manier worden hectaren open ruimte verkaveld en kan een beperkt aantal projectontwikkelaars zich hiermee verrijken.’

 

Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft plannen om de woonuitbreidingsgebieden op te delen in een positieve en negatieve lijst, waarbij alleen nog de gebieden op de positieve lijst bebouwd mogen worden.