Nieuws

BVA over hervorming Orde: 'Voor ons is werk nog niet achter de rug'

24 augustus 2017

Ook onze collega's van de BVA mengen zich in het debat rond de hervorming van de Orde. De beroepsvereniging zit op dezelfde lijn als NAV. Verdere dialoog is dus zeker nodig.

"Als beroepsvereniging staan wij volledig achter het initiatief en de plannen om de Orde te hervormen en de wetgeving aldus aan te passen. En wij waarderen erg en oprecht de inspanningen die alle betrokken actoren hierin al hebben geleverd."

 

"Maar de inhoud van de brief, waarin u om steun wordt gevraagd om een en ander te versnellen, doet de waarheid een beetje geweld aan. Hierin wordt immers voorgesteld dat er een ontwerp van wettekst voorligt waarover alle partijen het eens zijn. Dit is helemaal niet het geval. Buiten louter juridische tekortkomingen, bevat de tekst ook nog belangrijke tegenstellingen en onduidelijkheden."