Nieuws

“Zeg niet te gauw, ’t is weer de architect…”

4 september 2017

Vorige week werd het tekort aan pir- en pur-isolatie gelinkt aan het advies van architecten. NAV nuanceert en adviseert.

Op vrijdag 1 september stond in een aantal kranten volgende passage te lezen: "Het (ver)bouwproject van enkele duizenden Belgen loopt gemakkelijk vier tot zes weken vertraging op, door een aanhoudend tekort aan de populaire isolatiematerialen pir en pur. Bovendien nemen de kosten gemiddeld met 1.500 tot 3.000 euro toe. “Leveranciers en architecten hebben ons massaal naar dit soort isolatieplaten gedreven. Maar nu hebben we spijt”, zuchten aannemers.

 

De uitspraken zijn, op zijn minst gezegd, nogal kort door de bocht en stroken niet met de realiteit. Het tekort is een probleem waar de hele bouwsector mee kampt, en is bovendien niet onoverkomelijk. Zo communiceerde NAV eerder al samen met de Vlaamse Confederatie Bouw over mogelijke oplossingen, zoals alternatieve materialen. Volgens aannemers zijn de alternatieven echter duurder.

 

Alternatieven zijn mogelijk

 

Netwerk Architecten Vlaanderen merkt op dat de vereiste isolatiewaardes via de EPB-regelgeving worden opgelegd. PIR en PUR komen daarbij vaak als de dunste oplossing uit de bus. Andere materialen met  een minder gunstige lambda-waarde moeten in een dikkere laag worden uitgevoerd, waardoor ook  de muren en de fundering breder moeten. Dit drijft de kostprijs op. De keuze voor pir en pur is dus niet onlogisch, zeker gezien het kostprijsverschil met alternatieven met eenzelfde lambda-waarde miniem is.

 

Architecten zijn bereid om al hun productkennis aan te wenden om passende alternatieven voor te stellen. NAV roept daarom op om samen en in een constructieve sfeer te zoeken naar oplossingen voor dit tekort, dat door onvoorziene omstandigheden werd veroorzaakt  Aan de basis liggen productieproblemen. Deze materialen worden maar in een handvol fabrieken gemaakt en die zijn getroffen door technische problemen en een brand. Zo is schaarste ontstaan.

 

Geen boete?

 

De Vlaamse regering gaat de Vlaamse besturen oproepen bouwbedrijven geen boete te geven omdat bouwwerken te laat klaar zijn, meldt Het Nieuwsblad.

 

Juridisch advies voor architecten

 

Lees hier het juridisch advies van mr. Joris Wouters en mr. Mattias Verbruggen, GSJ-advocaten

Nuttige links
FAQ MeerOverEPB.be

Voor een privaat project is het voor de aannemer niet mogelijk om de afgesproken isolatiematerialen te leveren en te plaatsen door het te kort aan PIR. De aannemer doet zelf een voorstel voor wijziging van materiaal met een bijkomende prijsherziening. In het contract werd opgenomen dat prijsherzieningen niet toegelaten zijn. Wie betaalt deze meerkosten? Of gaat het hier over overmacht? Is er een verschil voor publieke opdrachten?